Phù Ninh (Phú Thọ) với phong trào xây dựng nếp sống văn hóa khu dân cư

(Cinet) - Những năm qua, phong trào xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư luôn luôn được các cấp lãnh đạo ở huyện Phù Ninh (Phú Thọ) xác định là một phong trào trọng điểm. Phong trào nhằm thiết lập nếp văn minh trong đời sống tinh thần của nhân dân và đồng thời đây cũng là khởi điểm cho các hoạt động xã hội mới trên địa bàn huyện.

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” thường xuyên được triển khai thực hiện ở 100% khu dân cư trong toàn huyện với 6 nội dung và các chỉ tiêu cụ thể. Dưới sự chỉ đạo của Ủy ban MTTQ huyện, MTTQ các xã, thị trấn đã phối hợp chặt chẽ với các tổ chức thành viên để tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên thực hiện có hiệu quả nội dung của  cuộc vận động; phối hợp với chính quyền và các khu dân cư để tuyên truyền sâu rộng tới các tầng lớp nhân dân về 6 nội dung của cuộc vận động, trong đó tập trung nhiều vào công tác xóa đói giảm nghèo và thực hiện quy ước nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang, mừng thọ và lễ hội, tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện pháp lệnh về dân số kế hoạch hóa gia đình, đảm bảo vệ sinh môi trường và đảm bảo khu dân cư không có tội phạm, tệ nạn xã hội.

Để cuộc vận động thực sự đi vào đời sống và phát huy hiệu quả tích cực ở cơ sở, ngay từ đầu năm 2011 này, MTTQ huyện đã hướng dẫn các xã và Ban công tác mặt trận ở khu xác định rõ trách nhiệm của khu dân cư và chính quyền cơ sở trong việc theo dõi đôn đốc thực hiện các quy ước hương ước và quy định các hình thức xử lý vi phạm. Nội dung của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” luôn được đôn đốc và đánh giá thực chất từ cơ sở nên hàng năm chất lượng phong trào liên tục được duy trì và phát triển. Năm 2010 vừa qua, toàn huyện Phù Ninh có 77,9% gia đình và khu dân cư đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa; có 155/199 khu dân cư không có các tệ nạn xã hội; 96,5% khu dân cư có nhà văn hóa. Trong dịp kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam và ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư, theo kết quả chỉ đạo làm điểm của các xã và thị trấn, 100% khu dân cư ở Phù Ninh đã tổ chức được ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, trong đó có 159/199 khu tổ chức được cả hai phần lễ và hội.

Từ phong trào xây dựng nếp sống văn hóa được triển khai thành công đã khởi nguồn cho nhiều cuộc vận động xã hội khác ở Phù Ninh. Thực hiện chương trình “Nối vòng tay nhân ái – Vì người nghèo đất Tổ” nhằm xây dựng quỹ “Vì người nghèo” Phù Ninh đã đăng ký sẽ ủng hộ 500 triệu đồng. Trên cơ sở đó UBMTTQ huyện đã tham mưu với Ban chỉ đạo huyện xây dựng kế hoạch vận động tới toàn thể các cơ quan doanh nghiệp đóng trên địa bàn cũng như tới toàn thể nhân dân trong huyện. Kết quả đến cuối năm quỹ “Vì người nghèo” của huyện đã vận động được gần 900 triệu đồng, trong đó cấp  huyện vận động được trên 220 triệu đồng, cấp xã được trên 115 triệu, còn lại là do các cá nhân và doanh nghiệp ủng hộ trực tiếp. Cùng với đó để sớm hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm theo kết luận của Tỉnh ủy, UBMTTQ huyện đã phối hợp cùng UBND huyện tập trung chỉ đạo thực hiện. Theo thống kê Phù Ninh có 348 nhà tạm cần phải xóa. Căn cứ vào tình hình thực tế, Ban chỉ đạo Xóa nhà tạm của huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn lên kế hoạch hỗ trợ và vận động các gia đình đồng loạt triển khai thi công. Cùng với đó các cuộc vận động ủng hộ nhân đạo từ thiện được triển khai kịp thời. Phát động đóng góp quỹ nhân đạo, thực hiện lời kêu gọi của Chủ tịch UBND tỉnh về ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt, Phù Ninh đã nhanh chóng chuyển 30 triệu đồng về UBMTTQ tỉnh ủng hộ đồng bào bị thiệt hại…

 

TH

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác