Phú Yên: Tổng kết phong trào TDĐKXDĐSVH giai đoạn 2000 - 2010

(Cinet) - Tại Hội nghị, UBND tỉnh Phú Yên đã trao tặng bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn 2000-2010.

Ngày 23/11, UBND tỉnh Phú Yên đã tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm triển khai phong trào TDĐKXDĐSVH giai đoạn 2000 – 2010). 

Hội nghị đã nghe đại diện BTC phong trào trình bày báo cáo tổng kết 10 năm triển khai thực hiện phong trào. Báo cáo nêu rõ, qua 10 năm triển khai thực hiện các phong trào như Xây dựng người tốt, việc tốt; phong trào xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa, khu phố văn hóa, toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư...đến nay toàn tỉnh đã có 164.653hộ/196722 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, 385/593 thôn, buôn, khu phố đạt danh hiệu văn hóa, 98% đám cưới ở nông thôn và 95,5 % đám cưới ở thành thị có sự tiến bộ, thực hiện nếp sống văn minh, 535/850 cơ quan đơn vị đăng kí xây dựng cơ quan văn hóa, 95% trường phổ thông và chuyên nghiệp thực hiện giáo dục thể chất có nề nếp. Đặc biệt, cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư đã phát huy tốt hiệu quả, đến nay toàn tỉnh có 465 khu dân cư đạt danh hiệu tiên tiến, 86% xã, phường, thị trấn được công nhận lành mạnh, không có tệ nạn xã hội, ma túy, mại dâm….

Nhằm phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian mơi, BCĐ phong trào TDĐKXDĐSVH tỉnh Phú Yên sẽ tăng cường đẩy mạnh các nhiệm vụ trọng tâm nhu: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, gắn chặt phong trào xây dựng làng văn hóa, khu phố văn hóa với các phong trào thi đua khác; tăng cường công tác đấu tranh bài trừ các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan, các tệ nạn xã hội ở cộng đồng dân cư; Tập trung xây dựng các thiết chế văn hóa thể thao trong cộng đồng dân cư…

 

TH

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác