Phụng Hiệp (Hậu Giang): Quan tâm xây dựng đời sống văn hóa cơ sở

Là huyện có địa bàn rộng, còn nhiều khó khăn, nhưng Phụng Hiệp luôn chú trọng nâng cao đời sống văn hóa trong nhân dân bằng cách thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

Xây dựng ấp văn hóa là nền tảng để nâng cao đời sống văn hóa trong nhân dân.Xây dựng ấp văn hóa là nền tảng để nâng cao đời sống văn hóa trong nhân dân.

Theo số liệu thống kê năm 2010, huyện Phụng Hiệp đã xét công nhận hơn 40.000 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa (GĐVH) (chiếm hơn 88% tổng số hộ trong toàn huyện) và 2.426 hộ GĐVH tiêu biểu xuất sắc. Huyện có 6 xã văn hóa, 102/125 ấp đạt chuẩn văn hóa. Toàn huyện hiện có 11 nhà văn hóa và 103 nhà thông tin ấp. Kết quả đó cho thấy, đời sống văn hóa của người dân trong huyện được nâng cao rõ rệt.

Phát huy những kết quả đã đạt được, trong năm 2011, huyện Phụng Hiệp tiếp tục thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” như một “bệ phóng” để thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Huyện đã huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị để thực hiện phong trào này. Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gồm 30 thành viên do đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện làm Trưởng ban. Đây là đơn vị chủ công đưa ra kế hoạch và biện pháp thực hiện từng công việc cụ thể.

Theo ông Trần Tấn Sỹ, Phó phòng Văn hóa và Thông tin huyện, khi người dân sinh sống trong một ấp văn hóa của một xã văn hóa thì đời sống văn hóa của họ chắc chắn được nâng lên. Trong năm 2011, huyện tập trung xây dựng 9 ấp đạt chuẩn văn hóa (chỉ tiêu trên giao là xây dựng mới hoặc tái công nhận 8 ấp), trong đó xây dựng mới 7 ấp và tái công nhận 2 ấp. Huyện đã đầu tư kinh phí để xây dựng 7 nhà thông tin (trị giá 110 triệu đồng/nhà) ở 7 ấp có chủ trương xây dựng ấp văn hóa; đồng thời, hỗ trợ về mọi mặt để các ấp này hoàn thành các tiêu chí về kinh tế, giao thông nông thôn, an ninh - trật tự… Đối với 2 ấp bị cắt danh hiệu ở năm ngoái, huyện tạo mọi điều kiện để 2 ấp này hoàn thiện các tiêu chí còn yếu, thiếu. Đến thời điểm này, 9 ấp đã hoàn thành cơ bản các tiêu chí văn hóa.

Trong năm nay, huyện cũng tập trung mọi nguồn lực để xây dựng thị trấn Kinh Cùng đạt danh hiệu thị trấn văn hóa. Huyện đã đầu tư hơn 600 triệu đồng để xây dựng Nhà văn hóa thị trấn Kinh Cùng, sân khấu ngoài trời và nhiều hạng mục khác. Theo khảo sát bước đầu của Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” của huyện thì thị trấn Kinh Cùng đã đạt được hầu hết các tiêu chí, chỉ chờ đoàn khảo sát của tỉnh đến kiểm tra và công nhận vào cuối năm nay.

Không chỉ có xây dựng mới, huyện Phụng Hiệp luôn tìm cách củng cố, nâng chất các ấp, xã đã được công nhận danh hiệu văn hóa. Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” của huyện thường xuyên xuống địa bàn để kiểm tra tình hình duy trì và phát triển các tiêu chí ở từng ấp, xã đạt danh hiệu văn hóa những năm qua. Dự kiến, trong tháng 10 tới, Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” của huyện sẽ đến kiểm tra hầu hết các ấp, xã văn hóa để bình xét danh hiệu vào cuối năm.

Điều đáng mừng là huyện Phụng Hiệp nhận được sự đồng tình, ủng hộ rất lớn của người dân trong quá trình thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Người dân huyện Phụng Hiệp đã có ý thức thực hiện tốt các phần việc của mình như làm hàng rào, cột cờ, xây dựng cảnh quan môi trường thông thoáng, sạch đẹp. Để đạt được kết quả này, Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” của huyện đã chỉ đạo cho từng thành viên phải tích cực tuyên truyền về lợi ích của phong trào này trong cán bộ, đoàn viên, hội viên ở đơn vị mình, đặc biệt là trong nhân dân. Điều đó đã mang lại nhiều hiệu quả tích cực. “Phong trào Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa do Đảng và Nhà nước phát động cũng chỉ vì lợi ích của người dân mà thôi. Cho nên chúng tôi phải có trách nhiệm thực hiện tốt phần việc của mình, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp” - ông Võ Thành Tư, ấp Mỹ Lợi B, xã Hiệp Hưng chia sẻ.

Con số 44.593/45.504 hộ đăng ký xây dựng GĐVH, 125/125 khu dân cư đăng ký xây dựng khu dân cư tiên tiến trong năm 2011 chứng tỏ phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở huyện Phụng Hiệp đã đi vào chiều sâu.

Ông Nguyễn Chí Hùng, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện Phụng Hiệp cho biết: “Chúng tôi luôn cố gắng nâng cao chất lượng đời sống văn hóa trong nhân dân, coi đây là nền tảng vững chắc để huyện Phụng Hiệp phát triển toàn diện trên mọi lĩnh vực. Khi đời sống văn hóa được nâng lên thì bà con sẽ có điều kiện tốt hơn để phát triển bản thân cũng như đóng góp vào sự phát triển chung của huyện nhà”.

Theo HG

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác