Quận Hoàn Kiếm (Hà Nội): Tổng kết phong trào "TDĐKXDĐSVH" năm 2011

(Cinet) - Vừa qua, quận Hoàn Kiếm (thành phố Hà Nội) đã tổ chức hội nghị tổng kết phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, triển khai nhiệm vụ năm 2012.

Báo cáo tổng kết phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” trên đại bàn quận Hoàn Kiếm tại hội nghị nêu rõ, năm 2011 được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các ban, ngành, đoàn thể, chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” được nâng cao, nội dung, biện pháp thực hiện ngày càng thiết thực, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cán bộ và nhân dân, thúc đẩy cuộc vận động ngày càng phát triển sâu, rộng và trở thành cuộc vận động có tính chất toàn diện, phát huy được sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân. Ban chỉ đạo các cấp đã coi trọng nâng cao chất lượng với những nội dung, tiêu chí cụ thể để thực hiện các chương trình, đề án của Quận nhất là trong việc xây dựng các danh hiệu văn hoá, xây dựng người Hoàn Kiếm thanh lịch, văn minh. Vận dụng sáng tạo các nội dung chỉ đạo của Thành phố với tình hình cụ thể của Quận, phường, lồng ghép chặt chẽ với các phong trào, các cuộc vận động theo tiêu chí, nhiệm vụ cụ thể của mỗi ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, quan tâm đến cơ sở và địa bàn dân cư, coi trọng việc nâng cao chất lượng, khắc phục tính hình thức trong việc đăng ký xây dựng, kiểm tra, đánh giá, công nhận các danh hiệu văn hoá.
Năm 2011, trên địa bàn toàn quận có: 30.190/34696 gia đình đăng ký Gia đình văn hoá (đạt 84,7%);
541/651 tổ đăng ký Tổ dân phố văn hoá:  (đạt 77,3%.); 56/119 khu dân cư đăng ký Khu dân cư tiên tiến(đạt 34,35%); 53/44 khu dân cư đăng ký Khu dân cư văn hoá (đạt 32,5%).

Từ những kết quả đã đạt được trong phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa năm 2011, Hội nghị đã đề ra 6 nhiệm vụ trọng tâm triển khai thực hiện trong năm 2012.

Dịp này, Hội nghị cũng đã biểu dương khen thưởng 13 phường xuất sắc, 12 đơn vị, 53 khu dân cư văn hoá tiêu biểu, 38 tổ dân phố văn hoá tiêu biểu và 56 gia đình văn hoá tiêu biểu.

TH

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác