Quảng Nam: Đánh giá 10 năm xây dựng đời sống văn hóa

Quảng Nam đã tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng thôn, bản văn hóa và Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”.

Quảng Nam: Đánh giá 10 năm xây dựng đời sống văn hóa - ảnh 1

10 năm qua, tỉnh Quảng Nam đã có 1.608/1.692 thôn phát động xây dựng thôn văn hóa, đạt tỉ lệ 95,15%. Trong đó có 13 huyện, thành phố đã hoàn thành 100% là Tam Kỳ, Hội An, Núi Thành... Toàn tỉnh có 620 thôn văn hóa, trong đó 12 thôn duy trì danh hiệu 10 năm liền, có 105 thôn đạt danh hiệu 5 năm liền.

Ông Đinh Hài- Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Quảng Nam, Phó ban thường trực Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) tỉnh nhận xét: Phong trào đã huy động được sự tham gia của toàn xã hội, phát triển về số lượng và chất lượng. Theo thống kê của Ban chỉ đạo phong trào tại 620 thôn văn hóa thì hầu hết các thôn văn hóa có đời sống kinh tế ổn định, 100% không có hộ đói,  số hộ có kinh tế khá, giàu tăng lên rõ rệt. Đặc biệt ở các thôn bản văn hóa miền núi như Tà Vàng (xã A Tiêng, Tây Giang); Agrih (A Xan, Tây Giang); Lâm Bình Phương (Trà Sơn, Bắc Trà My), Pà Xua (Tà Bhing, Nam Giang),... đã ổn định việc định canh định cư, trồng lúa nước, phát triển rừng,...

Ở 620 thôn văn hóa được công nhận, các lễ hội, ma chay, cưới xin được thực hiện đúng với quy định của pháp luật, loại bỏ dần những hủ tục lạc hậu. Đã có gần 1.500 tổ đội văn nghệ, thông tin tuyên truyền, câu lạc bộ và đã tổ chức trên 9.000 lượt sinh hoạt biểu diễn cho trên 10 triệu lượt người dự xem.

Một trong những thành công của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” tỉnh Quảng Nam 10 năm qua chính là công tác xây dựng thiết chế văn hóa, hệ thống nhà sinh hoạt cộng đồng tại các địa phương. Với phương thức xã hội hóa, trong 10 năm qua phong trào đã phát triển rộng khắp, huy động được sức dân đồng thuận cùng chính quyền. Có những nơi, nhà sinh hoạt cộng đồng được xây dựng với kinh phí hàng trăm triệu đồng đều do người dân đóng góp. Ở miền núi, nhiều nhà gươl, nhà sàn truyền thống được xây dựng, phục dựng lại để đồng bào dân tộc miền núi... có nơi sinh hoạt, hội họp và đây cũng chính là nơi lưu giữ lại nhiều giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào dân tộc. Đến nay, toàn tỉnh có 1.445 nhà sinh hoạt thôn, đạt tỷ lệ trên 84,7%. 620/620 thôn văn hóa có nhà sinh hoạt, 99 thôn văn hóa được đầu tư trang thiết bị theo chương trình mục tiêu quốc gia của Bộ VHTTDL. Toàn tỉnh có 274.153 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, chiếm 80,72 %; số làng, bản, khu phố đạt danh hiệu làng, bản, khu phố văn hóa chiếm 60%; tỷ lệ hộ được xem tivi, nghe đài, phủ sóng phát thanh là 85%.

Tại hội nghị lần này, tỉnh Quảng Nam cũng đã tổ chức giao lưu và tuyên dương, khen thưởng 12 tập thể và 38 cá nhân tiêu biểu trong phong trào “TDĐKXDĐSVH” tỉnh.

Tại hội nghị, Ban chỉ đạo phong trào “TDĐKXDĐSVH”  tỉnh Quảng Nam đưa ra những chỉ tiêu cụ thể đến năm 2015 như: 90% số hộ gia đình được công nhận danh hiệu GĐVH. 65% số thôn, khối phố được công nhận danh hiệu văn hóa. 100% cơ quan, đơn vị đăng ký và có ít nhất 95% được công nhận danh hiệu công sở văn hóa. 90% thôn, khối có nhà sinh hoạt,...

 

Theo VH

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác