Quảng Nam: Triển khai nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của thiết chế văn hóa cơ sở

(Cinet) – Nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa ở xã, phường, thị trấn, thời gian qua, tỉnh Quảng Nam đã triển khai nhiều giải pháp thiết thực và hiệu quả.

Cụ thể, tỉnh đã đưa mục tiêu xây dựng thiết chế văn hóa cơ sở vào Nghị quyết của các cấp ủy Đảng, kế hoạch của các cấp chính quyền; dành quỹ đất và ưu tiên bố trí địa điểm cho việc xây dựng và mở rộng, phát triển hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở; tiếp tục xã hội hóa trong xây dựng phát triển hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở; chủ động tổ chức các loại hình văn hóa phù hợp để thu hút mọi lứa tuổi và các tầng lớp xã hội tham gia sinh hoạt văn hóa…

Được biết, hiện nay, trên địa bàn tỉnh có nhiều Trung tâm văn hóa - thể thao xã, Nhà Văn hoá thôn có nội dung hoạt động phong phú, thu hút nhiều người dân tham gia như: xã Tam Phước (huyện Phú Ninh), phường Hoà Thuận (thành phố Tam Kỳ), phường Minh An (thành phố Hội An), xã Tam Anh Nam (huyện Núi Thành)…

Mục tiêu phấn đấu đến năm 2015, toàn tỉnh sẽ có 50% Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã được xây dựng, 95% Nhà văn hóa – Khu thể thao thôn được xây dựng; đến năm 2020 có 80% Trung tâm văn hóa - thể thao được hoàn thành và 100% Nhà văn hóa – Khu thể thao thôn đi vào hoạt động.

Để đạt được mục tiêu trên đây, bên cạnh những nỗ lực của toàn tỉnh, Quảng Nam cũng đã kiến nghị với Trung ương tăng thêm số số lượng và chất lượng các dự án đầu tư hỗ trợ trang thiết bị xây dựng thiết chế văn hóa cơ sở từ nguồn chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa; có định suất chính thức cho cán bộ đứng đầu Trung tâm Văn hóa - thể thao xã, phường, thị trấn để họ yên tâm công tác phục vụ lâu dài./.

CN/TTX

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác