Quang Thiện (Ninh Bình) với phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá

(Cinet) - Những năm qua, phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá đã được triển khai một cách sâu rộng trên địa bàn xã Quang Thiện (huỵên Kim Sơn, Ninh Bình) và đạt được những kết quả ghi nhận.

Được sự tham gia của đông đảo người dân, cấp ủy, chính quyền xã đã gắn phong trào "xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" với các phong trào thi đua yêu nước của địa phương nhằm tạo sự chuyển biến tích cực trong thực hiện phong trào. Phát huy quy chế dân chủ ở cơ sở, công việc của làng, của xã đều được lấy ý kiến đóng góp của người dân một cách công khai, dân chủ. Để các hoạt động trong sinh hoạt cộng đồng đi vào nền nếp, tuân thủ theo quy định của pháp luật, hoạt động xây dựng hương ước, quy ước được xã hết sức quan tâm và chỉ đạo thực hiện nghiêm túc.

Các xóm đều tổ chức lấy ý kiến xây dựng hương ước để thống nhất cách làm, các hình thức khen thưởng, kỷ luật... nhằm hướng tới xây dựng và duy trì nếp sống văn minh ở khu dân cư. Với sự thống nhất, đồng tình cao, bản hương ước, quy ước thực sự phát huy hiệu quả trong việc hướng người dân tích cực thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và tham gia lễ hội. Nhiều hủ tục lạc hậu trong cưới xin, đám tang được xóa bỏ, vừa có ý nghĩa giảm bớt khó khăn, giảm các thủ tục cho những gia đình có công, có việc, vừa khẳng định sự quyết tâm của nhiều người dân trong xã cùng xây dựng nếp sống mới.

Hàng năm, xã chỉ đạo các xóm tổ chức cho người dân đăng ký xây dựng gia đình văn hóa, căn cứ vào các tiêu chí của danh hiệu gia đình văn hóa để người dân hiểu và thực hiện từ những việc làm cụ thể như: tích cực tham gia phát triển kinh tế gia đình, nỗ lực vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống, tham gia làm vệ sinh môi trường khu vực thôn, xóm và tích cực bảo vệ môi trường, nuôi dạy con cái chăm ngoan, học giỏi... Kết thúc năm, các xóm tiến hành bình xét các hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa một cách khách quan, công bằng, tạo động lực để người dân cùng thi đua, phấn đấu đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa.

Là địa phương có nhiều di tích lịch sử, trong hoạt động lễ hội, người dân chấp hành tốt các quy định của pháp luật về việc tham gia lễ hội, trong lễ hội không để xảy ra hiện tượng: cờ bạc, các hành vi mê tín dị đoan... Bên cạnh đó, các di tích lịch sử trên địa bàn luôn trở thành địa điểm, nhân chứng để mỗi gia đình giáo dục, dạy bảo con cháu tích cực lao động, học tập, sản xuất, trở thành công dân có ích của xã hội. Đặc biệt, các dòng họ, các xóm trong xã đều thành lập được quỹ khuyến học để động viên, khích lệ con cháu trong học tập, rèn luyện, đưa phong trào khuyến học, khuyến tài ở địa phương ngày càng phát triển sâu rộng.

Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, những năm qua xã Quang Thiện đã huy động được sự tham gia của đông đảo người dân trong đầu tư xây dựng các công trình công cộng phục vụ đời sống dân sinh như trường học, trạm y tế, đường giao thông nông thôn... đáp ứng nhu cầu học tập, sinh hoạt văn hóa, đời sống của người dân. Toàn xã có 5 làng văn hóa, tỷ lệ gia đình văn hoá đạt gần 90%, 8/16 xóm xây dựng được nhà văn hoá, các trường học được xây dựng khang trang, đạt chuẩn quốc gia, trạm y tế nhiều năm nay luôn là địa chỉ y tế tin cậy để người dân đến khám, chữa bệnh thông thường...

Tin từ NB

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác