Quảng Trị: Tuyên dương 45 gia đình văn hóa tiêu biểu và 32 đơn vị văn hóa xuất sắc

UBND tỉnh Quảng Trị vừa tổ chức tuyên dương, khen thưởng 45 gia đình văn hóa tiêu biểu trong 10 năm (2001 - 2011) và 32 đơn vị văn hóa xuất sắc năm 2010.

45 gia đình văn hóa tiêu biểu trong tổng số 134.110 gia đình trên địa bàn toàn tỉnh đã thực hiện đầy đủ và nghiêm túc phong trào “Xây dựng đời sống văn hóa”. Họ quan hệ tốt với xóm làng, có lối sống văn minh trong gia đình và ngoài xã hội; gia đình không có thành viên mắc các tệ nạn xã hội; gia đình hòa thuận, hạnh phúc và có kế hoạch phát triển kinh tế vượt qua đói nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng.

32 đơn vị văn hóa xuất sắc được lựa chọn trong tổng số 1799 đơn vị, làng, bản, khu phố trên địa bàn toàn tỉnh được tuyên dương đợt này đã đoàn kết xây dựng cơ sở vững mạnh và thực hiện tốt Quy chế dân chủ; có tinh thần tương thân tương ái, hỗ trợ lẫn nhau phát triển kinh tế, khuyến khích làm giàu, hàng năm có tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 3% trở lên, không còn hộ đói. 32 đơn vị này cũng đã duy trì tốt các nội dung và tiêu chuẩn của đơn vị văn hóa liên tục trong 6 tháng, có đầy đủ các Nhà sinh hoạt Văn hóa - Giáo dục cộng đồng, điểm vui chơi cho trẻ em; có phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao phát triển...

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được triển khai sâu rộng tại tỉnh Quảng Trị. Sau 10 năm phát động, hiện tỉnh có hơn 117.000/134.110 gia đình được công nhận Gia đình văn hóa (đạt tỷ lệ 87%); 1.467/1.799 làng, bản, khu phố, cơ quan, đơn vị được công nhận làng, bản, khu phố, cơ quan, đơn vị văn hóa (đạt tỷ lệ 81,5%). Quảng Trị phấn đấu đến năm 2015 sẽ có hơn 95% hộ gia đình trên địa bàn tỉnh đạt chuẩn Gia đình văn hóa và 90% đơn vị, làng, bản, khu phố đạt chuẩn Đơn vị văn hóa.

Theo TTXVN

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác