Quảng Yên (Quảng Ninh): Những kết quả trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khoá VIII)

(Cinet)- Thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) vừa tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khoá VIII) về “Xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”. Theo đó, Quảng Yên đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Theo báo cáo tại Hội nghị, trong 15 năm qua (1997-2012), việc tuyên truyền phổ biến và quán triệt sâu rộng các văn kiện của T.Ư Đảng đã giúp cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân Quảng Yên nhận thức sâu sắc hơn về những quan điểm, nhiệm vụ xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Đến nay, đội ngũ cán bộ của thị xã đã được trẻ hoá và đạt chuẩn về trình độ chuyên môn. Tầng lớp thanh, thiếu niên và nhi đồng đã được phổ cập cấp học theo độ tuổi. Học sinh tốt nghiệp đại học và cao đẳng hàng năm tăng cao... Toàn thị xã có 99 dòng họ hiếu học, trong đó có 6 dòng họ được tỉnh công nhận dòng họ hiếu học.

Nếp sống văn minh, giữ gìn gia phong trong gia đình, dòng tộc, đoàn kết và tinh thần tương trợ trong cộng đồng dân cư được phát huy, phấn đấu xây dựng khu dân cư văn hoá. Tệ nạn xã hội được kiềm chế, trật tự an ninh xã hội được duy trì. Trên địa bàn xuất hiện ngày một nhiều các cá nhân điển hình, tiên tiến trên các lĩnh vực. Năm 1998, Quảng Yên có 15.551 hộ đạt tiêu chuẩn “Gia đình văn hoá”, đạt 69,1% thì năm 2012 có 29.590/33.410 hộ gia đình đủ tiêu chí “Gia đình văn hoá”, đạt 87,4%. Năm 1998 thị xã bắt đầu triển khai phong trào xây dựng “Làng Văn hoá”,“Khu phố Văn hoá”; đến năm 2012 đã có 103,179 thôn khu đạt danh hiệu “Làng Văn hoá”, “Khu phố Văn hoá”, đạt 57,5%. Triển khai phong trào từ năm 2004, đến nay các cơ quan đều đạt danh hiệu “Cơ quan Văn hoá”. 

Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang đã được các thôn xóm, khu phố hưởng ứng tích cực. So với năm 1998, việc tổ chức tang ma đã giảm và xoá được nhiều hủ tục lạc hậu; mỗi đám tiết kiệm được 60% kinh phí. Việc cưới cũng đã có sự chuyển biến, bình quân tiết kiệm được 40% kinh phí.

Các lễ hội hàng năm được tổ chức khá tốt, bảo đảm an toàn, vui vẻ, lành mạnh trong đời sống tinh thần của nhân dân địa phương và du khách thập phương. Các phong trào xã hội: kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc gia đình chính sách, chăm sóc trẻ em khuyết tật, cô đơn, phong trào đền ơn đáp nghĩa, giúp đỡ nhau xoá đói giảm nghèo... được các nơi tích cực hưởng ứng và ủng hộ.

Đặc biệt, trong 15 năm qua, thị xã đã kiểm kê, lập hồ sơ lý lịch ban đầu cho 200 di tích lịch sử và văn hóa trên địa bàn; đã kiểm kê văn hoá phi vật thể được 5.886 di tích với 1.625 hồ sơ; lập hồ sơ khoa học xếp hạng 35 di tích lịch sử Quốc gia (1 di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt); lập hồ sơ xếp hạng 18 di tích cấp tỉnh. Có 14 di tích quan trọng được lập qui hoạch tổng thể và dự án tôn tạo, trong đó nhiều di tích đã được Bộ VHTTDL, UBND tỉnh, UBND thị xã và nhân dân đầu tư tu bổ, tôn với tổng kinh phí gần 95 tỷ đồng. Ngoài ra 10 đình làng, 19 chùa làng, 19 đền miếu, văn chỉ, 23 di tích và 79 từ đường các dòng họ đã được nhân dân đóng góp kinh phí tu bổ, tôn tạo khang trang với tổng nguồn vốn gần 280 tỷ đồng…

Tin từ QN

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác