Quyết định số 212/QĐ-BVHTTDL ngày 16/01: Triển lãm tranh cổ động đường phố chào mừng Năm Du lịch quốc gia

(Cinet)- Quyết định số 212/QĐ-BVHTTDL ngày 16/01 của Bộ VHTTDL về việc triển lãm tranh cổ động đường phố chào mừng Năm Du lịch quốc gia Đồng bằng sông Hồng-Hải Phòng năm 2013.

Căn cứ Chương trình tổ chức Năm Du lịch quốc gia Đồng bằng sông Hồng-Hải Phòng năm 2013 ban hành kèm theo Quyết định số 3237/QĐ-BVHTTDL ngày 24/8/2012 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL và xét đề nghị của Cục trưởng Cục Văn hoá cơ sở, Bộ VHTTDL quyết định giao Cục Văn hoá cơ sở phối hợp với Sở VHTTDL thành phố Hải Phòng tổ chức triển lãm tranh cổ động đường phố chào mừng Năm Du lịch quốc gia Đồng bằng sông Hồng-Hải Phòng năm 2013 tại thành phố Hải Phòng.

Kinh phí thực hiện trích trong kinh phí sự nghiệp của Cục Văn hoá cơ sở.

Quyết định nêu rõ, Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Cục trưởng Cục Văn hoá cơ sở,, Giám đốc Sở VHTTDL thành phố Hải Phòng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định.

T.H

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác