Quyết định số 2138/QĐ-BVHTTDL ngày 11/6: Tổ chức Liên hoan văn nghệ, thể thao quần chúng, Triển lãm ảnh và toạ đàm xây dựng đời sống văn hoá

(Cinet)- Quyết định số 2138/QĐ-BVHTTDL ngày 11/6 của Bộ VHTTDL về việc tổ chức Liên hoan văn nghệ, thể thao quần chúng, Triển lãm ảnh và toạ đàm xây dựng đời sống văn hoá nông thôn mới năm 2013 Khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Theo đó, thực hiện Chương trình số 57/CT-BCĐTWXDNTM ngày 04/4/2013 của Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020 và xét đề nghị của Cục trưởng Cục Văn hoá cơ sở, Bộ trưởng Bộ VHTTDL quyết định giao Cục Văn hoá cơ sở chủ trì phối hợp với Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo trung ương Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, Tổng cục Thể dục Thể thao, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ VHTTDL tổ chức Liên hoan văn nghệ, thể thao quần chúng, Triển lãm ảnh và toạ đàm xây dựng đời sống văn hoá nông thôn mới năm 2013 Khu vực miền Trung - Tây Nguyên vào tháng 7/2013 tại tỉnh Thanh Hoá.

Cũng theo Quyết định, kinh phí tổ chức Liên hoan văn nghệ, thể thao quần chúng, Triển lãm ảnh và toạ đàm xây dựng đời sống văn hoá nông thôn mới năm 2013 Khu vực miền Trung - Tây Nguyên trích trong kinh phí hoạt động sự nghiệp của Cục Văn hoá cơ sở và các đơn vị phối hợp tổ chức.

Quyết định nêu rõ, Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Văn hoá cơ sở và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định.

T.H

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác