Quyết định số 2333/QĐ-BVHTTDL ngày 01/7: Phê duyệt Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Xây dựng Đề án “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hoá, câu lạc bộ”

(Cinet)- Quyết định số 2333/QĐ-BVHTTDL ngày 01/7 của Bộ VHTTDL về việc phê duyệt Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Xây dựng Đề án “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hoá, câu lạc bộ”.

Quyết định được ban hành căn cứ Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 09/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020”; Quyết định số 2129/QĐ-BVHTTDL ngày 11/6/2013 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL về việc thành lập Ban Chỉ đạo Xây dựng Đề án “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hoá, câu lạc bộ”.

Theo đó, Quy chế này quy định về nhiệm vụ, quyền hạn, cơ chế làm việc và phối hợp công tác của Ban Chỉ đạo Xây dựng Đề án “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hoá, câu lạc bộ” và áp dụng đối với Ban Chỉ đạo và các thành viên Ban Chỉ đạo.

Quy chế nêu rõ nguyên tắc làm việc của Ban Chỉ đạo; Nhiệm vụ và quyền hạn của Trưởng Ban Chỉ đạo, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo, các thành viên Ban Chỉ đạo và đơn vị thường trực của Ban Chỉ đạo; Cơ chế làm việc; Chế độ phối hợp công tác, báo cáo và cung cấp thông tin; Trách nhiệm thực hiện và hiệu lực thi hành.

Quy chế có hiệu lực kể từ ngày ký.

T.H

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác