Sở VH,TT&DL Vĩnh Phúc: Tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm phong trào xây dựng làng văn hoá

(Cinet) - Ngày 2/10/2009 tại Trường Chính trị tỉnh, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Vĩnh Phúc đã tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm phong trào xây dựng làng văn hoá (1989-2009) và tuyên dương Làng văn hoá tiêu biểu lần thứ nhất.

Phát biểu tại Hội Nghị - ông Trần Văn Quang - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở VH,TT&DL nhấn mạnh: Phong trào và kết quả xây dựng làng văn hoá đã nâng cao về nhận thức trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền các cấp về quản lý văn hoá và xây dựng đời sống văn hoá cơ sở. Việc xây dựng các thiết chế văn hoá ở cơ sở, nhất là ở các LVH dần từng bước đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hoá của nhân dân. Qua phong trào, bước đầu tạo dựng được bộ mặt nông thôn mới, xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hoá lành mạnh.

Ông Trần Văn Quang cũng lưu ý một số hạn chế của phong trào như: Đời sống kinh tế có bước cải thiện rõ rệt nhưng văn minh chưa cao, vệ sinh môi trường nông thôn trở thành vấn đề bức xúc, nhất là việc xử lý các chất thải.Các thiết chế văn hoá ở cơ sở (NVH xã, thôn) được ngân sách các cấp đầu tư, hỗ trợ, nhân dân vận động đóng góp song hiệu quả hoạt động còn thấp, đội ngũ cán bộ quản lý, điều hành hoạt động ở các thiết chế cơ sở nhiều bất cập về trình độ và không ổn định.Công tác chỉ đạo xây dựng LVH, đặc biệt việc quy hoạch dành quỹ đất cho xây dựng thiết chế cơ sở ở một số địa phương còn lúng túng, chưa có sự quyết tâm của cấp uỷ, chính quyền. Sự liên kết phối hợp giữa các ngành, đoàn thể triển khai lồng ghép các chương trình, dự án ở địa phương chưa phát huy sức mạnh tổng hợp của phong trào chung vào từng phong trào cụ thể.
Những năm qua, phong trào xây dựng nhà văn hóa xã, thôn được toàn thể nhân dân đồng tình ủng hộ. Tính đến 30/6/2009xây dựng được 112 NVH/137 xã (đạt 81 %); 1.078 NVH/1.368 thôn (đạt 78%), tổng kinh phí hỗ trợ theo Nghị quyết 14/NQ-HĐND, Nghị quyết 32/NQ-HĐND là 11.939 triệu đồng; Phong trào xoá đói giảm nghèo đã khơi dậy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau ổn định, phát triển kinh tế. (Năm 2002 hộ nghèo có 15,6% theo tiêu chí cũ, năm 2008 hộ nghèo còn dưới 10% theo tiêu chí mới). Đến nay trên 90% hộ gia đình có phương tiện nghe, nhìn, trên 50% hộ gia đình có điện thoại cố định làm phương tiện thông tin, 100% gia đình có radio, 100% xã có hệ thống loa truyền thanh tới làng, thôn.
Phong trào xây dựng Làng văn hoá đã tác động tích cực đến nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần thực hiện phát huy dân chủ ở cơ sở. Giáo dục đào tạo phát triển cả về quy mô, chất lượng, cơ sở vật chất và đội ngũ cán bộ. Sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ của nhân dân được tăng cường về vật chất và đội ngũ cán bộ. Công tác Vệ sinh môi trường được đảm bảo, tránh xảy ra các ổ dịch bênh nghiêm trọng.Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được củng cố. Các tiêu chuẩn, tiêu chí, quy định, Hương ước, Quy ước dần đi vào cuộc sống, góp phần hình thành và phát triển các nhu cầu văn hoá tinh thần của nhân dân. Phong trào Thể dục - Thể thao phát triển ngày càng mạnh mẽ thu hút số người tham gia tập luyện Thể dục - Thể thao thường xuyên có 240.000 người = 20% dân số, số gia đình được công nhận Gia đình thể thao có 26.399/241.815 đạt 11%, có 205 CLB TDTT. Sân thể thao: 80 sân/137 xã (đạt 58%), 447 sân/1.368 thôn (đạt 30%). Nhân dân được hưởng thụ các giá trị tinh thần qua công tác phát triển hệ thống thư viện cơ sở, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, chiếu bóng… tại cộng đồng. Trong cuộc vận động thực hiện nếp sống văn minh, thực hành tiết kiệm trong việc cưới, việc tang, lễ hội đã có nhiều chuyển biến tích cực. Nhất là ở khu vực nông thôn, ở các LVH, nhiều LVH đã trở thành những điểm sáng mẫu mực trong cuộc vận động này điển hình như: Thị trấn Yên Lạc, xã Bắc Bình, Đình Chu, Vân Hội, Phú Thịnh, Tuân Chính, Cao Đại, Vũ Di, Trung Hà, Bá Hiến, Thanh Lãng...
Năm 2005 tổng kết 5 năm phong trào xây dựng Làng văn hoá có 697/1370 làng (đạt 51%); Năm 2008 có 738/1.294 làng (đạt 57 %). Trong đó 875 làng đạt Làng văn hoá cấp huyện, 246 làng đạt làng văn hoá cấp tỉnh, 12 làng đạt Làng văn hoá cấp trung ương. Điển hình như Làng văn hoá Hợp Thịnh, Đình Chu, Vũ Di, Tảo Phú, Yên Lan, Vân Hội, Lai Sơn, Nhật Chiêu, Trung Hà…Tính đến 30/6/2009 xây dựng được 112 NVH/137 xã (đạt 81 %); 1.078 NVH/1.368 thôn (đạt 78%), tổng kinh phí hỗ trợ theo Nghị quyết 14/NQ-HĐND, Nghị quyết 32/NQ-HĐND là 11.939 triệu đồng. Kinh phí hỗ trợ cho 219 NVH thôn ở các xã miền núi đặc biệt khó khăn là 4.380 triệu đồng (ngoài mức hỗ trợ theo Nghị quyết 14 với mức 20 triệu đồng/NVH thôn). Trên cơ sở phong trào xây dựng Làng văn hoá, tỉnh lựa chọn xây dựng 20 Làng văn hoá trọng điểm. Đến nay UBND tỉnh đã cấp kinh phí cho 11 Dự án Trung tâm Văn hoá - Thể thao với tổng số kinh phí là 29 tỷ đồng và nguồn vốn của địa phương. Trong đó đã hoàn thành và đưa vào sử dụng 05 Trung tâm Văn hoá - Thể thao (làng Trung Hà, làng Vũ Di, làng Tảo Phú, làng Văn Trưng, làng Bình Sơn), điển hình là làng Tảo Phú - xã Tam Hồng với tổng kinh phí xây dựng trên 10 tỷ đồng.

Phong trào xây dựng Làng văn hoá được khởi đầu từ phong trào xây dựng Làng văn hoá ở huyện Hải Hậu, tỉnh Nam định từ năm 1989. Năm 1991 Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phú ra Nghị quyết số 08/NQ-HĐ về xây dựng Làng xã văn hoá giai đoạn (1991-1995). Trên cơ sở kế thừa và phát huy những thành tựu đã đạt được trong phong trào xây dựng Làng văn hoá, nhất là từ khi tái lập tỉnh năm 1997 đến nay Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh rất chú trọng chỉ đạo xây dựng đời sống văn hoá cơ sở, đã được các tầng lớp nhân dân hưởng ứng, đóng góp tích cực đạt kết quả đáng ghi nhận.
Qua 20 năm phát triển phong trào xây dựung làng văn hóa, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã tổng kết, lựa chọn 33 Làng văn hoá xuất sắc đề nghị UBND tỉnh tặng Bằng khen và chọn 03 Làng văn hoá tiêu biểu đề nghị Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tặng Bằng khen và tuyên dương tại Hội nghị cấp tỉnh, Trung ương.Với những thành tựu đã đạt được trong 20 năm qua và sự chung tay góp sức của các cấp, các ngành cùng sự hưởng ứng của nhân dân, hy vọng rằng những năm tới đây, phong trào xây dựng làng văn hóa của Vĩnh Phúc sẽ khắc phục được các mặt hạn chế trên, có nhiều thành tích xuất sắc hơn nữa góp phần phát triển kinh tế xã hội tỉnh nhà.

TT (Tin từ VP)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác