Sóc Trăng: Khảo sát tình hình thực hiện Chương trình xây dựng xã đạt chuẩn văn hóa Nông thôn mới năm 2012

(Cinet) – Vừa qua, BCĐ phong trào TDĐKXDĐSVH tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức Đoàn khảo sát thực tế tình hình triển khai thực hiện Chương trình xây dựng xã đạt chuẩn văn hóa Nông thôn mới năm 2012 trên địa bàn tỉnh.

Trong thời gian khảo sát (từ 23/7 - 09/8), Đoàn đã tới làm việc tại 10 xã nông thôn mới thuộc 10 huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh.

Tại mỗi địa phương, Đoàn khảo sát đã được nghe BCĐ phong trào TDĐXDĐSVH xã báo cáo về những mặt thuận lợi cũng như những khó khăn trong việc triển khai thực hiện Chương trình xây dựng xã đạt chuẩn văn hóa Nông thôn mới trên địa bàn (trong đó tập trung vào 05 tiêu chuẩn với 21 tiêu chí, xoay quanh các nội dung: Giúp nhau phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng xây dựng gia đình văn hóa, ấp văn hóa; xây dựng thiết chế và phong trào văn hóa - thể thao cơ sở; xây dựng nếp sống văn minh môi trường văn hóa nông thôn; chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương).

Cũng trong thời gian khảo sát, Đoàn đã đến khảo sát cơ sở vật chất, hoạt động nhà văn hóa, khu thể thao xã và nhà sinh hoạt cộng đồng ấp. Từ đó, các thành viên trong Đoàn đã đóng góp cho Ban chỉ đạo phong trào TDĐKXDĐSVH xã các vấn đề về hoạt động văn hóa, thể thao, công tác gia đình và phong trào TDĐKXDĐSVH, cũng như cơ sở vật chất thuộc thiết chế văn hóa ở địa phương.

Được biết, sau đợt khảo sát lần này, Đoàn sẽ tổng hợp báo cáo về Tỉnh ủy, UBND tỉnh để có hướng chỉ đạo kịp thời nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả việc triển khai thực hiện Chương trình xây dựng xã đạt chuẩn văn hóa Nông thôn mới trong thời gian tới.

Tin từ VHTTDLKV3

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác