Sóc Trăng: Phấn đấu thu hút 50% trở lên số người dân tham gia vào các hoạt động văn hoá thể thao ở cơ sở

(Cinet) - Đó là một trong các chỉ tiêu Ban Chỉ đạo phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá tỉnh Sóc Trăng đề ra trong kế hoạch thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” năm 2012 mới được ban hành.

Hình chỉ mang tính chất minh hoạHình chỉ mang tính chất minh hoạ

Theo đó, Sóc Trăng phấn đấu thu hút 50% trở lên số người dân tham gia vào các hoạt động văn hoá thể thao ở cơ sở; Đầu tư trang thiết bị, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động 83 nhà văn hoá xã, quy hoạch xây dựng 30% khu thể thao xã, 20% nhà văn hoá, khu thể thao ấp từng bước đạt chuẩn theo quy định của Bộ VHTTDL; 84% gia đình được công nhận giữ vững danh hiệu “Gia đình văn hoá”; 52 ấp, khóm đạt chuẩn văn hoá; 80% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá (các cấp trong tỉnh); Mỗi huyện, thị, thành phố đăng ký xây dựng 02 xã đạt chuẩn văn hoá nông thôn mới, phường đạt chuẩn văn minh đô thị…

Đặt ra những chỉ tiêu trên nhằm góp phần thực hiện tốt, nâng cao chất lượng phong trào xây dựng các danh hiệu văn hoá, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá tốt đẹp, góp phần đẩy lùi các tệ nạn xã hội. Đồng thời gắn kết phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá với đề án, chương trình xây dựng nông thôn mới, xây dựng nếp sống văn minh đô thị, từng bước đưa quy hoạch xây dựng các thiết chế văn hoá cơ sở gắn với quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương, huy động các nguồn lực đầu tư phát triển phong trào văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao phục vụ vui chơi, giải trí cho nhân dân.

Kế hoạch cũng chỉ ra một số nội dung cần triển khai thực hiện, bao gồm: Xây dựng “Người tốt, việc tốt” và các điển hình tiên tiến; Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” trong giai đoạn mới; Đẩy mạnh phong trào xây dựng gia đình văn hoá, khu dân cư văn hoá; Xây dựng, công nhận cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá; Xây dựng, công nhận xã đạt chuẩn văn hoá nông thôn mới; phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị; Thực hiện các cuộc vận động, phong trào và nội dung văn hoá gắn với thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội và chuyên môn nghiệp vụ.

T.H

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác