Tập huấn cán bộ làm công tác văn hoá cơ sở ở các xã đặc biệt khó khăn

(Cinet) - Lớp tập huấn cán bộ làm công tác cơ sở ở các xã đặc biệt khó khăn tại Lai Châu đã được Vụ Văn hóa Dân tộc (Bộ VHTTDL) và Sở VHTTDL Lai Châu phối hợp tổ chức trong các ngày từ 28 – 31/7.

Lớp tập huấn có sự tham dự của 57 học viên là cán bộ văn hóa đến từ 57 xã đặc biệt khó khăn trong toàn tỉnh. Tại lớp tập huấn, các học viên đã được tiếp thu 9 chuyên đề chính và một số văn bản của Tỉnh, TW về các quy định, chính sách văn hóa, thể thao, du lịch, gia đình gồm: Chủ trương giải pháp của tỉnh nhằm đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch vùng đồng bào dân tộc  thiểu số, miền núi; Nhiệm vụ cơ bản của công tác văn hóa, thể thao và du lịch cơ sở; Vai trò, nhiệm vụ của người cán bộ phụ trách văn hóa – xã hội ở địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số; Hướng dẫn xây dựng đội văn nghệ, câu lạc bộ, tổ chức sinh hoạt văn hóa văn nghệ tại cộng đồng dân cư; Cách dàn dựng, tổ chức một chương trình văn nghệ ở cơ sở; Hoạt động đội truyên truyền ở cơ sở vùng dân tộc thiểu số; Phương pháp xây dựng đời sống văn hóa, thông tin ở cơ sở; xây dựng và thực hiện quy ước xây dựng gia đình, làng, bản văn hóa ở vùng dân tộc thiểu số; Hướng dẫn xây dựng tủ sách thư viện; Hướng dẫn đọc sách báo ở cơ sở vùng dân tộc thiểu số; Hướng dẫn tổ chức hoạt động thể dục thể thao cấp xã; Khảo sát, thống kê, quản lý các hạt nhân thể dục thể thao cơ sở…

 

HP (tin từ LC)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác