Thái Nguyên: Đẩy mạnh phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá"

Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" (TDĐKXDĐSVH) nằm trong 4 nhóm giải pháp lớn được đề ra trong Nghị quyết Trung ương 5 (khoá VIII) của Đảng ở Thái Nguyên, nhằm xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc.

Thái Nguyên: Đẩy mạnh phong trào

Từ khi phát động đến nay, phong trào đã được triển khai ngày càng sâu rộng, thực sự trở thành cuộc vận động văn hoá lớn, có tác động tích cực đến nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, gắn liền với lợi ích thiết thực của người dân 

phong trào biểu hiện của sức mạnh khối đại đoàn kết trong nhân dân, tạo ra khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp từ cơ sở. Nhận thức được ý nghĩa và tầm quan trọng của Phong trào, tỉnh đã thành lập Ban Chỉ đạo và triển khai trên địa bàn toàn tỉnh. Hàng loạt các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của các cấp uỷ, chính quyền đã được ban hành để thực hiện trong hơn 10 năm qua. Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của mình, mỗi ban ngành, đoàn thể lại chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện cho phù hợp. Chẳng hạn như: Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc là cơ quan chủ trì chỉ đạo Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư"; ngành Lao động - Thương binh và xã hội có phong trào "Xoá đói, giảm nghèo", "Đền ơn - đáp nghĩa"; ngành Giáo dục và đào tạo với phong trào "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực"; Liên đoàn Lao động là phong trào "Xây dựng cơ quan văn hoá", "Lao động giỏi - Lao động sáng tạo"; Đoàn thanh niên tập trung đẩy mạnh phong trào "Bốn đồng hành cùng thanh niên lập nghiệp", "Thiếu nhi Việt Nam thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy"; Hội phụ nữ phát động phong trào "Giỏi việc nước, đảm việc nhà", "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc"; Hội Nông dân với phong trào "Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi", "Xây dựng nông thôn mới"; ngành Y tế với phong trào "Xây dựng bệnh viện xuất sắc toàn diện", "Thực hiện 12 điều y đức"…

Với sự đồng thuận của các cấp, các ngành và mọi tầng lớp nhân dân từ tỉnh đến cơ sở, phong trào TDĐKXDĐSVH đã thực sự đi vào cuộc sống, góp sức ngăn chặn và đẩy lùi các tệ nạn xã hội, xoá đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, tạo động lực động viên các tầng lớp nhân dân tự giác tham gia Phong trào. Từ phong trào Xây dựng gia đình, làng bản, khu phố, cơ quan văn hoá đến các phong trào Thi đua yêu nước… đều đạt được những kết quả đáng trân trọng, góp phần hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2005-2010 mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã đề ra. Đặc biệt, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” do Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc chủ trì và chỉ đạo đã phát huy tốt những kinh nghiệm trong công tác vận động quần chúng, phát huy quyền làm chủ, quy tụ được sức mạnh đoàn kết trong nhân dân, thúc đẩy các phong trào thi đua. Chỉ tính riêng năm 2009, đã có trên 4.000 hộ nghèo khó khăn về nhà ở được hỗ trợ kinh phí làm nhà theo Quyết định 167 của Chính phủ (tăng gấp hơn 2 lần so với năm 2008). Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các cấp, các tổ chức, cộng đồng dân cư đã hỗ trợ được gần 4 tỷ đồng giúp các hộ nghèo, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo năm 2009 xuống còn 13,99% (giảm 3,75% so với năm 2008). Hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về vận động toàn dân ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 9 gây ra, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã phối hợp tổ chức phát động quyên góp được trên 2 tỷ đồng ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên; ủng hộ 120 triệu đồng cho nhân dân Bắc Cạn khắc phục hậu quả do lụt bão gây ra; ủng hộ 156 triệu đồng cho nhân dân trong tỉnh khắc phục hậu quả lốc xoáy... Những việc làm thiết thực đó đã phát huy được tình đoàn kết, tương thân tương ái trong nhân dân, góp phần gìn giữ và phát huy thuần phong mỹ tục, đạo lý, truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Cuộc vận động đã trở thành nền tảng vững chắc để thực hiện thắng lợi Phong trào TDĐKXDĐSVH.

Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh cũng đã có nhiều chuyển biến tích cực, tổ chức trang trọng, lành mạnh, tiết kiệm, khơi dậy và phát huy được bản sắc văn hoá của dân tộc. Các huyện, thành phố, thị xã đã triển khai nghiêm túc kết luận của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW (khoá VIII) về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội. Thông qua Phong trào TDĐKXDĐSVH, công tác xã hội hoá, huy động mọi nguồn lực trong nhân dân để xây dựng các thiết chế văn hoá được đẩy mạnh.

Có thể khẳng định, trong những năm qua, đặc biệt là 5 năm trở lại đây, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh giai đoạn 2005-2010, Phong trào TDĐKXDĐSVH đã nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện và phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành, đoàn thể các cấp và sự đồng tình hưởng ứng của mọi tầng lớp nhân dân trong tỉnh, trở thành phong trào không thể thiếu trong đời sống xã hội, góp phần ổn định chính trị, xây dựng môi trường lành mạnh, giữ gìn an ninh trật tự cũng như phát triển đời sống kinh tế - xã hội. Cùng với Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, chắc chắn Phong trào của ý Đảng, lòng dân này sẽ tiếp tục phát triển, đồng hành trong công cuộc đổi mới hội nhập và phát triển, mang lại lợi ích thiết thực cho mọi người. 

 

Theo TN

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác