Thái Nguyên: Tổng kết phong trào xây dựng làng văn hóa Phú Lương

Sáng 25/6, huyện Phú Lương đã tổ chức tổng kết phong trào xây dựng làng văn hóa và tuyên dương các làng văn hóa tiêu biểu năm 2009.

 

Phong trào xây dựng làng văn hóa của huyện Phú Lương thời gian qua đã nhận được sự quan tâm của cả hệ thống chính trị và sự hưởng ứng của nhân dân. Phong trào đã tác động tích cực đến sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, góp phần ổn định chính trị, tăng trưởng kinh tế, nâng cao đời sống văn hóa, tăng cường kỷ cương pháp luật, giữ vững trật tự an toàn xã hội. Ban Chỉ đạo các cấp đã phát huy tốt vai trò vận động, tuyên truyền và thu hút nhân dân trong phát triển văn hóa, phát huy vai trò của văn hóa, xây dựng đời sống văn hóa và hình thành được nếp sống văn hóa, văn minh.

 

Công tác tổ chức thực hiện phong trào của huyện cũng có nhiều đổi mới và tạo được không khí thi đua sôi nổi trong các làng bản và các cơ quan. Ngoài ra, Ban Chỉ đạo các cấp cũng đã thực hiện tốt chủ trương xã hội hóa, huy động các nguồn lực trong dân để xây dựng các công trình phúc lợi.

 

Năm đầu tiên (1996) huyện Phú Lương triển khai xây dựng làng bản văn hóa mới có 12/271 làng đăng ký và có 9 làng đạt danh hiệu làng văn hó. Đến nay, toàn huyện đã có 100% làng, bản đăng ký và năm 2008, toàn huyện có 176/271 làng bản văn hóa, đạt tỷ lệ 64,4%. Nhiều làng, bản đạt danh hiệu làng văn hóa nhiều năm liên tục như: Bản Cái, Thâm Đông (xã Ôn Lương); Cọ 2 (xã Phấn Mễ); Đồng Tâm (xã Tức Tranh)…

 

Tại Hội nghị, Ban chỉ đạo Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa huyện Phú Lương đã nêu những mặt tồn tại và phương hướng khắc phục tồn tại, đồng thời đưa ra những nhiệm vụ trọng tâm đến năm 2010 và những năm tiếp theo. Nhân dịp này, Huyện đã khen thưởng 13 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng Phong trào làng văn hóa giai đoạn 1996-2009.


Theo TN

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác