Thanh Chăn (Điện Biên) với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

(Cinet) - Những năm qua, phong trào TDĐKXDĐSVH trên địa bàn xã Thanh Chăn (Điện Biên) đã đi sâu vào đời sống của người dân, trở thành hoạt động thường xuyên, liên tục, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong từng gia đình, thôn, bản.

Thanh Chăn là một xã biên giới nằm ở phía Tây của huyện Điện Biên, có đường biên giới giáp với nước bạn Lào dài 4 km. Tổng diện tích tự nhiên là 2.225,93 ha. Dân số 1.203 hộ gia đình được bố trí ở 18 địa bàn dân cư với 5.171 nhân khẩu, có 4 dân tộc cùng sinh sống trong đó dân tộc Thái chiếm 54%, dân tộc Kinh chiếm 39,1%, dân tộc Tày chiếm 4,7%, dân tộc Nùng 2,2%.

Trong những qua, Đảng và Nhà nước có nhiều chủ trương, chính sách phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, tạo động lực thúc đẩy xã Thanh Chăn thực hiện tốt phong trào xây dựng đời sống văn hóa.    

Hàng năm, căn cứ vào văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện phong trào của Trung ương, tỉnh, huyện, Ban chỉ đạo phong trào xã đã xây dựng kế hoạch thực hiện xây dựng gia đình, thôn, bản văn hóa; tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch; phân công nhiệm vụ cho các thành viên ban chỉ đạo có nhiệm vụ hướng dẫn, đôn đốc các thôn, bản; truyên truyền, vận động nhân dân tích cực thực hiện các nội dung tiêu chuẩn xây dựng gia đình văn hóa, thôn, bản văn hóa.

Xác định vai trò quan trọng của Ban công tác mặt trận ở khu dân cư trong việc triển khai xây dựng gia đình, thôn, bản văn hóa và người làm công tác mặt trận ở thôn, bản phải là người có uy tín, có năng lực, nhiệt tình trong công việc, có khả năng vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Ban công tác mặt trận ở khu dân cư đã phối hợp chặt chẽ với trưởng thôn, bản tích cực vận động, tuyên truyền về nội dung tiêu chuẩn xây dựng gia đình, thôn, bản văn hóa đến toàn thể quần chúng nhân dân trong xã; tổ chức họp bình xét gia đình văn hóa đúng quy định.

Phong trào  TDĐKXDĐSVH ở xã Thanh Chăn đã có tác dụng thiết thực đến nhiều mặt của đời sống xã hội, đáp ứng được nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân. Nhiều mô hình sản xuất giỏi cho thu nhập cao, công tác xóa đói giảm nghèo được quan tâm, tỷ lệ hộ nghèo giảm dần qua các năm. Năm 2010, số hộ nghèo 220 hộ chiếm 17,8% thì đến năm 2011 đã giảm xuống còn 100 hộ, chiếm 8,3%.

Công tác chăm sóc sức khỏe và bảo vệ môi trường được nhân dân quan tâm hơn, đường làng, ngõ xóm sạch đẹp, hạn chế được được các dịch bệnh xảy ra, các hoạt động gây ô nhiễm môi trường cũng đã giảm, nhân dân cùng đóng góp kinh phí, ngày công lao động để xây dựng các công trình nước sạch và các công trình vệ sinh tại hộ gia đình. Đến nay đã có 100% số hộ được sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh và trên 65% số hộ sử dụng các công trình vệ sinh hợp vệ sinh môi trường.

Công tác xóa đói giảm nghèo được các đoàn thể xã làm tốt, đã vận động các gia đình ủng hộ trên 30 triệu đồng, giúp đỡ các hộ nghèo tu sửa, xây dựng nhà ở, huy động hàng trăm ngày công lao động giúp đỡ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Chủ quyền biên giới quốc gia, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững và ổn định, các tệ nạn xã hội được kiềm chế và giảm dần, truyền thống đoàn kết các dân tộc được phát huy. Hệ thống chính trị không ngừng được củng cố, xây dựng, thường xuyên củng cố, kiện toàn cán bộ ở các thôn, bản.

Phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao được duy trì và phát triển mạnh, giữ gìn và phát huy được bản sắc văn hóa dân tộc, các thôn, bản đã duy trì được đội văn nghệ thường xuyên biểu diễn trong các dịp lễ tết.

Về thiết chế văn hóa: đã có Trung tâm văn hóa – thể thao xã được xây dựng và đưa vào sử dụng năm 2011 bằng nguồn vốn xây dựng nông thôn mới với diện tích sử dụng 10.544m2, trong đó diện tích sân thể thao 9.686m2, diện tích xây dựng nhà văn hóa 858m2 và đã bố trí 01 cán bộ quản lý Trung tâm văn hóa – thể thao xã với mức lương hỗ trợ là 500.000 đ/tháng; toàn xã có 03/18  nhà văn hóa – sân thể thao thôn, bản.

Năm 2011, trên địa bàn toàn xã đã có 1.003 gia đình đạt văn hóa chiếm 83% và 14/18 thôn, bản đạt danh hiệu văn hóa chiếm 77,7%.

Có thể nói, phong trào TDĐKXDĐSVH đã đi vào đời sống của người dân trên địa bàn xã Thanh Chăn làm diện mạo các khu dân cư văn hóa ngày càng được đổi mới, đời sống kinh tế, văn hóa tinh thần của nhân dân được nâng lên và từ đó các gia đình, thôn, bản tích cực tham gia thực hiện phong trào.

Tin từ ĐB

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác