Thanh Hóa: Kết quả ghi nhận từ phong trào TDĐKXDĐSVH 6 tháng đầu năm 2012

(Cinet) – Sáu tháng đầu năm, công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở và phong trào TDĐKXDĐSVH trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã đạt được một số kết quả ghi nhận.

Cụ thể, trong 6 tháng qua, Ban Chỉ đạo phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tỉnh đã tăng cường công tác hướng dẫn các địa phương tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, tuyên truyền cổ động, sinh hoạt các loại hình câu lạc bộ Mừng Đảng, Mừng Xuân; kỷ niệm 65 năm lần đầu tiên Bác Hồ về thăm Thanh Hóa; các ngày kỷ niệm, sự kiện chính trị. Tham gia Liên hoan Thông tin lưu động toàn quốc do Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức tại Quảng Ninh với chủ đề "Biên giới và biển đảo Việt Nam", đăng cai tổ chức thành công Liên hoan nghệ thuật quần chúng "Câu hò nối những dòng sông" các tỉnh duyên hải Bắc Trung Bộ lần thứ III năm 2012...

Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo phong trào TDĐKXDĐSVH tỉnh Thanh Hóa cũng đã tiếp tục hướng dẫn thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật mới về văn hóa cơ sở và xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh và hướng các hoạt động văn hóa về cơ sở, từng bước rút ngắn khoảng cách hưởng thụ văn hóa giữa các vùng miền; nâng cao đời sống tinh thần của người dân ở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng dân tộc ít người.

Ban Chỉ đạo phong trào TDĐKXDĐSVH đã trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2011 - 2015, định hướng đến năm 2020; Phong trào được triển khai trên diện rộng và tiếp tục đi vào chiều sâu, trọng tâm là nâng cao chất lượng làng, bản, cơ quan, đơn vị, xã, phường, thị trấn văn hóa.

Kết quả, sáu tháng đầu năm 2012, toàn tỉnh khai trương xây dựng 103/200 làng, bản, khu phố, cơ quan, đơn vị văn hoá, đạt 51,5% kế hoạch năm, nâng tổng số đơn vị văn hóa lên 6439/8335 làng, bản, cơ quan, đơn vị; khai trương xây dựng 8/20 xã, phường văn hóa, đạt 40% kế hoạch năm, nâng tổng số xã, phường văn hóa lên 181/637 xã, phường, thị trấn; số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa là 73,2%.

Qua việc triển khai thực hiện tốt 5 nội dung của 7 phong trào đã góp phần làm lành mạnh môi trường văn hóa ở các khu dân cư, trong các cơ quan, đơn vị, trường học; các giá trị văn hóa truyền thống được khôi phục, giữ gìn và phát huy bản sắc.

CN

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác