Thanh Hoá: Tổng kết 20 năm phong trào xây dựng làng văn hóa

Sáng ngày 1-10-2009, Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) tỉnh Thanh Hoá đã tổ chức tổng kết 20 năm phong trào xây dựng làng, khu phố văn hóa.

Thanh Hoá: Tổng kết 20 năm phong trào xây dựng làng văn hóa - ảnh 1

Đánh giá 20 năm xay dựng làng văn hóa (XDLVH) trên địa bàn tỉnh, ông Ngô Hoài Chung, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo phong trào TDĐKXDĐSVH tỉnh, đã nêu bật những thành tựu trong phong trào TDĐKXDĐSVH nói chung và phong trào XDLVH nói riêng đã thực sự trở thành nòng cốt trong xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở và  nông thôn trong thời kỳ đổi mới. Phong trào TDĐKXDĐSVH mà trọng tâm là XDLVH có ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc, có sức thu hút toàn xã hội, với sự tham gia của tất cả các ngành, các cấp, hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân các dân tộc trong tỉnh, góp phần làm lành mạnh môi trường sống ở các khu dân cư, cơ quan, đơn vị, trường học. Những thành quả phong trào đã có tác động tích cực đến việc: Làm cho văn hóa thấm sâu vào các lĩnh vực của đời sống xã hội; thực hiện phát huy dân chủ, vai trò tự quản trong cộng đồng và xây dựng hệ thống chính trị, trật tự an toàn xã hội; hình thành nếp sống văn hóa, đấu tranh bài trừ các tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan và các hủ tục lạc hậu; thúc đẩy phát triển kinh tế, giúp nhau xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng; bảo tồn phát huy các giá trị văn hóa dân tộc; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh phong phú; huy động nhân dân xây dựng cơ sở vật chất hạ tầng và các công trình phúc lợi văn hóa, thể thao.

Từ mô hình làng văn hóa Đông Cao, xã Trung Chính (Nông Cống) vào năm 1989, đến nay phong trào XDLVH trên địa bàn tỉnh phát triển rộng khắp và trở thành phong trào chủ đạo trong công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở. Tính đến hết tháng 6-2009, toàn tỉnh đã khai trương xây dựng được 5.863/8.335 làng, cơ quan văn hóa. Trong đó có 4.334/6.040 làng, đạt 72%; 1.529/2.295 cơ quan, đạt 66,7%. Xét công nhận danh hiệu văn hóa các cấp cho 3.426/5.863 làng, cơ quan, đơn vị văn hóa, đạt 58,4%. 576.219/947.382 số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, đạt 68%. Tỉnh đã xây dựng được 4.320 nhà văn hóa làng, chiếm trên 80% tổng số thôn, bản trên địa bàn có thiết chế văn hóa này, vv... Tuy nhiên, chất lượng làng văn hóa chưa cao. Phương thức chỉ đạo quản lý phát triển làng văn hóa còn có những hạn chế, nặng về phong trào, thành tích. Các hoạt động chỉ đạo chưa được lồng ghép có hiệu quả tập trung...

Tại hội nghị, đại diện một số làng, đơn vị văn hóa tiêu biểu ở các xã Hà Tân (Hà Trung), xã Sơn Điện  (Quan Sơn); phường Đông Sơn (TP Thanh Hóa)... đã trao đổi những kinh nghiệm hay trong xây dựng phong trào làng, khu phố văn hóa của địa phương.

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Vương Văn Việt, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo phong trào TDDKXDĐSVH tỉnh  đã biểu dương những thành tích mà các làng, khu phố văn hóa đã đạt được. Đồng thời đề nghị các cấp, ngành, các địa phương từ hội nghị này rút ra những bài học kinh nghiệm, tiếp tục triển khai các giải pháp, nhằm nâng cao chất lượng làng văn hóa trong thời kỳ CNH, HĐH trong xu thế hội nhập, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của quần chúng nhân dân; nghiên cứu vận dụng đưa tiêu chí XDLVH, gia đình văn hóa làm một trong những tiêu chuẩn thi đua xét công nhận các tổ chức, đoàn thể trong sach, vững mạnh...; khuyến khích những mô hình mới về làng văn hóa, khu phố văn hóa nhằm phát huy được những nét đặc sắc của văn hóa từng địa phương, đồng thời phát triển kinh tế bền vững gắn với công tác an sinh xã hội tốt.

Nhân dịp này, các đồng chí lãnh đạo tỉnh,  Cục Văn hóa Cơ sở đã tặng hoa, Bằng khen của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, của UBND tỉnh cho 81 làng, khu phố, đơn vị văn hóa tiêu biểu xuất sắc trên địa bàn tỉnh và 3 đơn vị đi dự Lễ tuyên dương khen thưởng các làng văn hóa, khu phố văn hóa tiêu biểu toàn quốc sắp tới.

Trước đó (ngày 30-9-2009), Ban Chỉ đạo phong trào TDĐKXDĐSVH tỉnh đã tổ chức hội thảo khoa học “Xây dựng làng văn hóa Thanh Hóa - 20 năm nhìn lại”. Tại hội thảo đã có 30 tham luận của 30 tác giả trong, ngoài tỉnh đã tập trung vào 7 nhóm vấn đề, như đánh giá kết quả 20 năm phát triển phong trào XDLVH; nội dung hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao trong các làng văn hóa  nhằm thỏa mãn nhu cầu sáng tạo và hưởng thụ văn hóa của quần chúng nhân dân; huy động sức mạnh tổng hợp của các tổ chức chính trị xã hội, quần chúng nhân dân trong phong trào XDLVH; xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao ở làng và vấn đề đầu tư cho làng văn hóa; XDLVH điển hình và nhân rộng các mô hình điển hình làng văn hóa; xây dựng làng, bản văn hóa trong xu thế hội  nhập và phát triển... 


Theo TH

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác