Thanh Hóa: Tổng kết phong trào TDĐKXDĐSVH giai đoạn 2000 - 2010

(Cinet) – Vừa qua, Ban Chỉ đạo (BCĐ) phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện phong trào.

Thanh Hóa: Tổng kết phong trào TDĐKXDĐSVH giai đoạn 2000 - 2010 - ảnh 1

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) của Đảng về “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến và đậm đà bản sắc dân tộc”, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp tổ chức thực hiện của các cấp, các ngành, các đoàn thể; sự hưởng ứng và tham gia tích cực của nhân dân, trong giai đoạn 2000 – 2010, phong trào TDĐKXDĐSVH tại Thanh Hóa đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Phong trào đã thực sự trở thành xu thế chủ đạo trong công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, làm lành mạnh môi trường sống ở các khu dân cư, trong các cơ quan, trường học, đơn vị; các giá trị truyền thống được khôi phục, giữ gìn và phát huy bản sắc; hệ thống thiết chế văn hóa được củng cố và tăng cường, góp phần  thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội; nâng cao dân trí, xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng; tạo sự chuyển biến tích cực về lối sống, nếp sống; nâng cao mức hưởng thụ vật chất và tinh thần của nhân dân; quy chế dân chủ ở cơ sở được phát huy; khả năng sáng tạo, quyền làm chủ của nhân dân được tôn trọng và tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Đảng. Phong trào TDĐKXDĐSVH đã góp phần quan trọng hoàn thành thắng lợi mục tiêu nghị quyết đại hội Đảng các cấp đề ra, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân, ổn định chính trị, bảo đảm an ninh - quốc phòng; ngăn chặn và đẩy lùi các tệ nạn xã hội, tăng cường thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh trên địa bàn tỉnh.

Để tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động TDĐKXDĐSVH mà trọng tâm là phong trào xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa không ngừng phát triển về số lượng và nâng cao chất lượng, các ý kiến tham luận tại hội nghị đã thống nhất cao mục tiêu của BCĐ tỉnh đề ra, phấn đấu đến năm 2015 có 76% số hộ gia đình trở lên đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa; 84% làng (thôn, bản), đơn vị, cơ quan... khai trương xây dựng văn hóa, trong đó có 73% số làng, đơn vị được công nhận danh hiệu văn hóa các cấp; 20% trở lên làng văn hóa có cơ sở hạ tầng kinh tế, văn hóa - xã hội nông thôn mới; 20% trở lên số xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; 85% người dân được tuyên truyền, phổ biến về pháp luật và khoa học - kỹ thuật; 70% người dân ở cơ sở tham gia thường xuyên vào các hoạt động văn hóa, thể thao ở cộng đồng.

Cũng tại hội nghị, BCĐ phong trào TDĐKXD ĐSVH tỉnh Thanh Hóa đã trao tặng bằng khen của UBND tỉnh cho 107 tập thể và 33 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện phong trào TDĐKXD ĐSVH - 2000 - 2010.

 

TH (tin từ TH)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác