Thành lập BCĐ Trung ương phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa

(Cinet) – Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng vừa ký ban hành Quyết định số 794/QĐ-TTg ngày 26/6 về việc thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa".

Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" được thành lập trên cơ sở hợp nhất Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" và Ban vận động Trung ương Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư".

Theo đó, Ban Chỉ đạo Trung ương phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa do Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân làm Trưởng ban Ban Chỉ đạo. 02 Phó Trưởng ban gồm: Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Vũ Trọng Kim; Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh. 30 Ủy viên Ban Chỉ đạo là lãnh đạo các Bộ, ban ngành, cơ quan liên quan.

Quyết định cũng nêu rõ, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương; phân công nhiệm vụ cho Phó Trưởng ban và các ủy viên của Ban Chỉ đạo Trung ương. Các thành viên của Ban Chỉ đạo Trung ương làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, tuân thủ sự phân công của Trưởng ban. Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương sử dụng con dấu của Thủ tướng Chính phủ, Phó Trưởng ban sử dụng con dấu của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Bộ VHTTDL theo lĩnh vực.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương, có trách nhiệm bảo đảm các điều kiện hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương và thực hiện các nhiệm vụ do Trưởng ban và Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương phân công.

Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo và cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương do ngân sách nhà nước bảo đảm và được bố trí trong dự toán ngân sách hằng năm của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

CN

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác