Thành lập BTC, Hội nghị-Hội thảo nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở

(Cinet) – Quyết định số 3011/QĐ-BVHTTDL của Bộ VHTTDL về việc thành lập Ban tổ chức, Hội nghị-Hội thảo nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở.

Quyết định trên được căn cứ vào Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ VHTTDL; căn cứ Quyết định số 2738/QĐ-BVHTTDL ngày 5/9/2011 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL về việc tổ chức Hội nghị-Hội thảo nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở; đồng thời xét đề nghị của Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở.

Theo đó, Ban tổ chức, Hội nghị-Hội thảo nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở được thành lập do ông Trần Minh Chính – Phó Cục trưởng phụ trách Cục Văn hóa cơ sở Bộ VHTTDL làm Trưởng ban; ông Cao Đăng Vĩnh – Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Nghệ An – đồng Trưởng ban; ông Ngô Hoài Chung – Phó Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở Bộ VHTTDL – Phó trưởng ban cùng 10 ủy viên.

Ban tổ chức có nhiệm vụ tổ chức tốt Hội nghị-Hội thảo và tự giải thể sau khi bế mạc Hội nghị-Hội thảo.

T.H   

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác