Thành phố Hòa Bình: Biểu dương các gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc giai đoạn 2007- 2012

(Cinet) – Hội nghị biểu dương các gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc thành phố Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình) giai đoạn 2007- 2012 đã diễn ra hôm 22/10.

Hội nghị có sự tham dự của gần 300 đại biểu đại diện các gia đình văn hóa tiêu biểu, đại diện các tổ dân phố văn hóa, cán bộ văn hóa, Mặt trận tổ quốc các phường, xã trên địa bàn thành phố Hòa Bình.

Báo cáo về phong trào xây dựng gia đình văn hóa trên địa bàn thành phố Hòa Bình giai đoạn 2007- 2012 tại hội nghị nêu rõ, trong những năm qua, phong trào xây dựng gia đình văn hóa trên địa bàn thành phố được củng cố và phát triển. Các cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể, người dân từ thành phố đến cơ sở đã quan tâm và thực hiện có hiệu quả phong trào. Qua đó, góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, hạn chế những hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan, tệ nạn xã hội.

Bên cạnh đó, các thiết chế văn hóa trên địa bàn thành phố được củng cố, xây dựng. Vị trí của gia đình trong việc giữ gìn đạo đức, thuần phong mỹ tục được coi trọng. Tình làng nghĩa xóm gắn bó, cộng đồng đoàn kết cùng nhau phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng, giữ vững an ninh trật tự.

Trong 5 năm qua, tỷ lệ hộ gia đình văn hóa trên địa bàn thành phố đều đạt trên 80%. Trong đó, năm 2007 có 16.381 hộ, đạt 80,1%; năm 2008 có 17.020 hộ, đạt 84,1%; năm 2009 có 21.976 hộ, đạt 85,1%; năm 2010 có 19.207 hộ, đạt 85,8%; năm 2011 có 23.184 hộ, đạt 85,8% và ước năm 2012 có 23.184 hộ, đạt khoảng 82,4%.

Phát huy những kết quả đạt được, hội nghị đã đề ra các mục tiêu trong giai đoạn 2013 – 2017, cụ thể là: Nâng cao chất lượng phong trào xây dựng gia đình văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới, xây dựng nếp sống văn minh đô thị; Đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa việc xây dựng các thiết chế văn hóa và hoạt động văn hóa, thể thao ở cơ sở; thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới. Phấn đấu hàng năm vận động 100% hộ đăng ký xây dựng gia đình văn hóa và duy trì trên 80% số hộ đạt gia đình văn hóa.

Cũng tại hội nghị, Ủy ban nhân dân thành phố Hòa Bình đã trao tặng giấy khen cho các gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc giai đoạn 2007- 2012,  giấy khen cho các xóm và tổ dân phố văn hóa.

Tin từ HB

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác