Thành phố Ninh Bình: Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5, khóa VIII

(Cinet) - Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5, khóa VIII về “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” trên địa bàn thành phố Ninh Bình vừa diễn ra hôm qua (25/01).

Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5, khóa VIII  của Thành ủy Ninh Bình tại hội nghị nêu rõ: Sau 15 năm thực hiện Nghị quyết, thành phố Ninh Bình đã tạo được sự chuyển biến căn bản về nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, của cán bộ, đảng viên và nhân dân về vị trí, vai trò của văn hóa trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhiệm vụ xây dựng môi trường văn hóa được các cấp uỷ chỉ đạo thông qua cuộc vận động giáo dục chủ nghĩa yêu nước gắn với thi đua yêu nước và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Nhiều phong trào cơ sở đã thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự xã hội, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, thúc đẩy kinh tế, xã hội phát triển, cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Theo số liệu thống kê, năm 2012, toàn thành phố có 27.024/29.471 gia đình văn hóa; 135/180 thôn, phố văn hoá đạt 75%, 153/172 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đóng trên địa bàn thành phố đạt văn hóa.

Công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc được quan tâm. Hiện nay, thành phố có 118 di tích, danh lam thắng cảnh, trong đó 4 di tích được Nhà nước xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia, 29 di tích được công nhận di tích văn hóa - lịch sử cấp tỉnh. Việc phát huy và giữ gìn bản sắc văn hóa, các lễ hội dân gian, làng nghề truyền thống cũng được quan tâm khôi phục, duy trì...

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo thực hiện Nghị quyết TW 5 của tỉnh đã biểu dương những kết quả của Thành phố Ninh Bình đạt được qua 15 năm thực hiện Nghị quyết. Đồng thời đề nghị thành phố trong thời gian tới tập trung phấn đấu thực hiện tốt một số nội dung sau: Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền Nghị quyết TW5 khóa VIII nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền và các tầng lớp nhân dân về xây dựng nền văn hóa Việt Nam trong tình hình mới; nâng cao hiệu quả lãnh đạo của Đảng trên lĩnh vực văn hóa; nâng cao chất lượng và hiệu quả phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, gắn với việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh...

Nhân dịp này, Thành ủy Ninh Bình đã trao tặng giấy khen cho 16 tập thể và 20 cá nhân, hộ gia đình vì đã có những thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Nghị quyết TW5, khóa VIII.

Tin từ NB

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác