Thị xã Phúc Yên (Vĩnh Phúc): Tổng kết 10 năm phong trào TDĐKXDĐSVH

(Cinet) - Tại lễ tổng kết, các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” giai đoạn 2000-2010 đã được UNBD thị xã Vĩnh Yên trao tặng giấy khen.

Vừa qua, UBND thị xã Phúc Yên (Vĩnh Phúc) đã tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” giai đoạn 2000-2010.  

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” giai đoạn 2000-2010 ở thị xã Phúc Yên đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Sau 10 năm tích cực triển khai phong trào, đến nay toàn thị xã có hơn 15.000 hộ gia đình đạt chuẩn văn hoá, chiếm 82,4% số hộ toàn thị xã; 8 làng được công nhận LVH cấp tỉnh, 12 tổ dân phố đạt tiêu chuẩn Tổ văn hoá cấp tỉnh; 21 LVH cấp huyện; 20 Tổ dân phố được công nhận Tổ dân phố văn hoá cấp thị xã. Bên cạnh đó, trên địa bàn toàn thị xã đã có 123 nhà văn hoá được xây mới với tổng kinh phí hơn 20 tỷ đồng. Nhiều xã, phường có từ 4-11 thôn, làng có nhà văn hoá, sân vận động tạo điều kiện cho việc sinh hoạt văn hoá thuận lợi góp phần xây dựng GĐVH, LXVH.

Phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị có nếp sống văn hoá cũng đã đạt được những kết quả đáng mừng. Trong những năm qua, toàn thị xã đã có 73% cơ quan đơn vị được công nhận cơ quan đơn vị có nếp sống văn hoá. Phong trào "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" đã thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia luyện tập thân thể; đến nay toàn huyện đã phát triển được 67 các loại hình CLB thể thao, 123 sân vận động thường xuyên thu hút 25% dân số, 20% số hộ tập luyện thể thao...

Nhìn chung, các phong trào thi đua đã có sức lan toả mạnh mẽ trong đời sống xã hội, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn thị xã Phúc Yên nói riêng và toàn tỉnh Vĩnh Phúc nói chung.

 

HP

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác