Thị xã Phúc Yên (Vĩnh Phúc) với phong trào TDĐKXDĐSVH

(Cinet) - Những năm qua, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” (TDĐKXDĐSVH) ở thị xã Vĩnh Yên (tỉnh Vĩnh Phúc) đã thực sự đi vào đời sống của nhân dân, được đông đảo quần chúng và các cấp chính quyền, các ban ngành đoàn thể hưởng ứng.

Xác định rõ tầm quan trong của phong trào TDĐKXDĐSVH trong cộng đồng dân cư, ngay từ khi thành lập thị xã Phúc Yên (tháng 1/2004), chính quyền thị xã đã ra quyết định thành lập Ban chỉ đạo phong TDĐKXDĐSVH mà trọng tâm là xây dựng gia đình văn hoá, làng văn hoá trong đông đảo quần chúng nhân dân và triển khai sâu rộng phong trào này đến từng xã, phường, thôn xóm, từng cơ quan đơn vị đóng trên địa bàn.

Hàng năm các tổ dân phố, khu dân cư, xã, phường, cơ quan đơn vị đều tổ chức tốt hoạt động bình xét GĐVH, thôn, làng, tổ dân phố và khu phố, cơ quan, đơn vị văn hoá...

Bên cạnh đó, thị xã còn coi trọng triển khai xây dựng các thiết chế Văn hoá như: xây dựng nhà văn hoá, thôn, làng, tổ dân phố, nhà văn hoá xã, phường, thiết kế qui hoạch các khu vui chơi, giải trí, thành lập các CLB văn hoá, văn nghệ, thể thao trong nhân dân. Nhân dân ở các tổ dân phố, khu dân cư, các xã, phường, cơ quan, đơn vị... đã đóng góp hàng tỷ đồng để xây dựng các thiết chế văn hoá và cơ sở hạ tầng như giao thông, trường học, trạm y tế... Tính đến nay, toàn thị xã đã có trên 80% đường làng, ngõ xóm được bê tông hoá; 10/10 xã phường có trạm y tế và trường học khang trang; 9/10 nhà văn hoá xã, phường; 97/114 nhà văn hoá thôn làng tổ dân phố: Trong đó 90 nhà văn hoá các tổ dân phố thôn, làng đã được hỗ trợ đầu tư mua sắm trang thiết bị phục vụ nhu cầu sinh hoạt văn hoá của đông đảo quần chúng nhân dân. Nhiều sân chơi thể thao đã được qui hoạch. Từ đây nhiều thôn, làng, đơn vị đã thành lập được các đội văn hoá, văn nghệ thể thao. Thông qua các hoạt động văn hoá văn nghệ và sinh hoạt cộng đồng giúp cho người dân nắm bắt kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Nhân dân hăng hái ra sức thi đua đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội. Với phong trào xây dựng làng văn hoá, hiện nay hầu hết các khu dân cư, tổ dân phố, thôn làng trên địa bàn đã xây dựng được qui ước, hương ước. 100% cơ quan, đơn vị có nội qui, qui chế hoạt động. Các qui ước, hương ước đó đã và đang đi vào cuộc sống của từng người dân trên địa bàn, góp phần tạo nên môi trường văn hoá, văn minh lành mạnh đồng thời thúc đẩy các nhu cầu hưởng thụ văn hoá của nhân dân, nâng cao đời sống văn hoá tinh thần cho các tầng lớp nhân dân.

Phong trào xây dựng làng văn hoá còn có tác động tích cực đến nhiều lĩnh vực khác của đời sống xã hội như: Phát huy được tính dân chủ ở cơ sở, tạo động lực phát triển kinh tế, xoá đói, giảm nghèo, ổn định chính trị, giữ vững an ninh và trật tự an toàn xã hội.

Hàng năm phong trào xây dựng làng văn hoá, gia đình văn hoá phát triển đồng đều trên toàn địa bàn với số lượng gia đình văn hoá, đơn vị văn hoá, làng văn hoá ngày càng tăng. Mỗi năm, tỷ lệ gia đình đạt tiêu chuẩn văn hoá trên địa bàn chiếm khoảng từ 80% - 85%; 20% - 30% thôn, làng, tổ dân phố đạt danh hiệu văn hoá.

Hy vọng rằng, với sự quan tâm của toàn đảng bộ, chính quyền các cấp cùng toàn thể nhân dân, trong những năm tới phong trào xây dựng gia đình, làng, tổ dân phố văn hoá trên địa bàn thị xã Phúc Yên sẽ ngày càng phát triển mạnh mẽ cả chiều rộng lẫn chiều sâu, tạo môi trường văn hoá lành mạnh đó sẽ là tiền đề để thị xã Phúc yên ngày càng phát triển ổn định và bền vững.

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác