Thổ Bình (Tuyên Quang) với phong trào TDĐKXDĐSVH

(Cinet) - Những năm qua, phong trào TDĐKDĐSVH trên địa bàn xã Thổ Bình (Huyện Lâm Bình, Tuyên Quang) đã có bước phát triển mạnh cả về bề rộng lẫn chiều sâu.

Thổ Bình (Tuyên Quang) với phong trào TDĐKXDĐSVH - ảnh 1

Phong trào đã thiết thực góp phần bảo tồn, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống dân tộc trong đời sống của mỗi gia đình, cộng đồng dân cư, nếp sống văn hóa ở cơ quan, đơn vị. Nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, lễ hội dân gian truyền thống trên địa bàn xã được khôi phục và phát huy, tạo điều kiện cho nhân dân giao lưu, hưởng thụ văn hóa, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

Để có được kết quả đó, Ban chỉ đạo thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” của xã có quy chế hoạt động rõ ràng; tập trung vào công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng đời sống văn hóa gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của địa phương; đưa kết quả thực hiện phong trào xây dựng gia đình văn hóa, làng, bản văn hóa, cơ quan, đơn vị văn hóa vào tiêu chuẩn đánh giá chất lượng đảng viên và tiêu chuẩn bình xét công nhận tổ chức đảng trong sạch vững mạnh hàng năm. Kết quả, hàng năm có trên 90% số đảng viên, 85% số quần chúng đã được nghe phổ biến, quán triệt và học tập chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các văn bản liên quan đến phong trào xây dựng gia đình văn hóa, thôn bản, cơ quan, đơn vị văn hóa.

Để thực hiện hiệu quả phong trào, xã vận động, huy động sức dân cùng tham gia xây dựng các thiết chế văn hóa như nhà văn hóa thôn bản, sân thể thao. Các tổ chức đoàn thể từ xã đến thôn, bản là nòng cốt tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện phong trào... Hiện nay, 10/10 thôn, bản trong xã đều có nhà văn hóa. Xã có 13 đội văn nghệ, 10 đội bóng đá, 10 đội bóng chuyền, 10 đội cầu lông hoạt động thường xuyên. Hệ thống truyền thanh không dây đã có ở tất cả các thôn, bản góp phần đưa nhanh các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phổ biến kiến thức làm ăn đến đồng bào các dân tộc. Xã còn xây dựng và duy trì hoạt động của tủ sách với trên 100 đầu sách các loại phục vụ bạn đọc. Đặc biệt, xã và 10 thôn, bản đều đã xây dựng thực hiện quy ước nếp sống văn hóa, quy ước bảo vệ sản xuất, quy ước an ninh. Vì vậy, các hủ tục trong ma chay, cưới xin đã giảm hẳn; việc thả rông gia súc được hạn chế, an ninh thôn bản được giữ vững; tình làng nghĩa xóm ngày càng bền chặt. Đến năm 2010, Thổ Bình có 7/10 thôn đạt tiêu chuẩn văn hóa, 80% số hộ đạt gia đình văn hóa. Trong phát triển kinh tế, thông qua các dự án phát triển kinh tế - xã hội, như dự án trồng rừng nguyên liệu giấy, chế biến gỗ, sản xuất nông lâm nghiệp, tạo điều kiện cho con em trong xã đi học nghề, tạo việc làm. Từ năm 2006 đến nay, xã đã có 186 người đi lao động ở nước ngoài. Các tổ chức đoàn thể tín chấp cho nhân dân vay vốn phát triển kinh tế gia đình với dư nợ hiện nay trên 7 tỷ đồng.

Với những kết quả đã đạt được thời gian qua, Thổ Bình trở thành điểm sáng trong Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn huyện Lâm Bình.

HP (Theo TQ)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác