Thừa Thiên Huế: Tổng kết 10 năm phong trào TDĐKXDĐSVH

(Cinet) - Vừa qua, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH).

Thừa Thiên Huế: Tổng kết 10 năm phong trào TDĐKXDĐSVH - ảnh 1

Được biết, trong quá trình triển khai phong trào TDĐKXDĐSVH trên địa bàn tỉnh những năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể, cơ quan ban ngành đặc biệt quan tâm và xác định đây là một phong trào lớn vừa mang tính chiến lược lâu dài, vừa có tính thời sự cấp thiết. Các địa phương, các ngành đã kiện toàn Ban chỉ đạo và đưa các nội dung, các chỉ tiêu của phong trào vào chương trình hành động, nghị quyết của mỗi cấp, mỗi ngành, đồng thời đề ra các giải pháp và tổ chức triển khai thực hiện một cách đồng bộ. Phong trào TDĐKXDĐSVH trên địa bàn tỉnh đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của đông đảo các tầng lớp nhân dân, các họ tộc. Nội dung của phong trào đã đáp ứng nguyện vọng thiết thực đời sống của cộng đồng dân cư, góp phần củng cố, xây dựng và phát huy sức mạnh khối đoàn kết toàn dân, phát huy dân chủ ở cơ sở, động viên nhân dân hăng hái tham gia xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, đấu tranh đẩy lùi các tệ nạn xã hội và phong tục tập quán lạc hậu, mê tín dị đoan.

Sau 10 năm triển khai, phong trào TDĐKXDĐSVH trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đã có bước phát triển mới cả về chất và lượng. Hiện nay, toàn tỉnh có 1350/1411 làng (thôn, bản), tổ dân phố đăng ký xây dựng đơn vị văn hóa, đạt tỷ lệ 95,6%. Trong đó có 1233 làng (thôn, bản), tổ dân phố được UBND tỉnh, các huyện, thị xã và thành phố công nhận đạt chuẩn văn hóa, đạt tỉ lệ 91,3 % so với đăng ký. Các phong trào xây dựng cơ quan văn hóa; xây dựng gia đình văn hóa; Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; thi đua xã hội chủ nghĩa, người tốt việc tốt, điển hình tiên tiến; phong trào “Học tập, lao động sáng tạo” cũng đã đạt được những kết quả đáng kể, góp phần vào sự thành công chung của phong trào TDĐKXDĐSVH.

Dịp này, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH.

 

MĐ (tin từ TTH)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác