Tiên Du (Bắc Ninh): Xây dựng nếp sống văn hoá và gia đình giai đoạn 2011-2015

(Cinet) –BCĐ phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” huyện Tiên Du (tỉnh Bắc Ninh) đang lên kế hoạch xây dựng nếp sống văn hoá và gia đình trong giai đoạn 2011-2015.

Theo đó, trong giai đoạn 2011-2015, toàn huyện Tiên Du phấn đấu vận động 100% số hộ đăng ký gia đình văn hoá và thực hiện tốt 4 tiêu chuẩn xây dựng gia đình văn hoá. Trong năm 2011, phấn đấu số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hoá đạt 27.560 hộ, bằng 91%; năm 2015 có 30.012 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hoá, bằng 94%. Đối với các công sở, phấn đấu năm 2011 có 81 cơ quan đạt công sở văn hoá/85 công sở đăng ký, bằng 95%; năm 2015, phấn đấu có 96 cơ quan đạt /100 cơ quan đăng ký đạt công sở văn hoá, bằng 96%. Phấn đấu có từ 70% - 76% số làng đạt làng văn hoá theo từng năm (năm sau cao hơn năm trước).

Để đánh giá thực trạng sự phát triển phong trào xây dựng nếp sống văn hoá và gia đình giai đoạn 2011-2015 đồng thời nhằm thúc đẩy phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” trên địa bàn huyện ngày càng phát triển, đạt hiệu quả thiết thực, các thành viên trong BCĐ sẽ tiếp tục tham mưu đề xuất và hướng dẫn cơ sở điều chỉnh, bổ sung những biện pháp nhằm khắc phục những khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện.

TH (tin từ BN)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác