Tổ chức Họp BCĐ Trung ương phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa

(Cinet) – Tại cuộc họp, các thành viên BCĐ Trung ương phong trào TDĐKXDĐSVH đã thống nhất một số nội dung cụ thể như: Đề cử thành viên BCĐ Trung ương phong trào TDĐKXDĐSVH để Bộ VH,TT&DL tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định danh sách; ban hành kế hoạch chi tiết tổng kết 10 năm thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH…

Để chuẩn bị cho Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa (TDĐKXDĐSVH) giai đoạn 2000-2010, ngày 29/1 vừa qua, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ VH,TT&DL - Thường trực BCĐ Trung ương Huỳnh Vĩnh Ái đã chủ trì cuộc họp với các thành viên  BCĐ Trung ương phong trào “TDĐKXDĐSVH” .

Tại cuộc họp, các thành viên BCĐ Trung ương phong trào “TDĐKXDĐSVH” đã nghe Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở - Phụ trách Văn phòng Thường trực BCĐ Trung ương Nguyễn Đạo Toàn báo cáo về tình hình tổ chức của BCĐ Trung ương, thực trạng của phong trào TDĐKXDĐSVH trong những năm vừa qua và báo cáo về công tác chuẩn bị tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH.

Cũng tại cuộc họp, các thành viên BCĐ Trung ương phong trào TDĐKXDĐSVH đã thống nhất một số nội dung cụ thể như sau:  Đề cử thành viên BCĐ Trung ương phong trào TDĐKXDĐSVH để Bộ VH,TT&DL tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định danh sách; cử cán bộ tham gia Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH (2000-2010); ban hành kế hoạch chi tiết tổng kết 10 năm thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH; tham gia các đoàn kiểm tra phong trào ở các địa phương; tổ chức các cuộc họp của BCĐ Trung ương để kiểm điểm 5 năm thực hiện Quyết định số 227/2006/QĐ-TTg ngày 11/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của BCĐ Trung ương…

 

K.A (tin từ VHCS)

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác