Tờ trình số 192/TTr-BVHTTDL ngày 24/9: Tổ chức Hội nghị Tuyên dương Gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc toàn quốc lần thứ II năm 2012

(Cinet)- Tờ trình số 192/TTr-BVHTTDL ngày 24/9 của Bộ VHTTDL gửi Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân về việc tổ chức Hội nghị Tuyên dương Gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc toàn quốc lần thứ II năm 2012.

Theo đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 5691/VPCP-KGVX ngày 01/8/2012 của Văn phòng Chính phủ về việc gửi lấy ý kiến của các thành viên Ban Chỉ đạo Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa Kế hoạch tổ chức Hội nghị Tuyên dương gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc toàn quốc lần thứ II năm 2012, Bộ VHTTDL báo cáo kết quả như sau:

Ngày 02/8/2012, Bộ đã có văn bản gửi các thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương đề nghị có ý kiến về dự thảo Kế hoạch. Đến ngày 05/9/2012, Bộ VHTTDL đã nhận được ý kiến góp ý của 18 Bộ, ngành. Hầu hết các ý kiến đều nhất trí với dự thảo Kế hoạch. Một số ý kiến góp ý, Bộ VHTTDL đã tiếp thu, chỉnh sửa trực tiếp vào dự thảo Kế hoạch.

Bộ VHTTDL kính trình Phó Thủ tướng Kế hoạch Tổ chức Hội nghị tuyên dương gia đình văn hoá tiêu biểu xuất sắc toàn quốc lần thứ II năm 2012, như sau:

Mục đích yêu cầu

Mục đích:

Nhằm tăng cường nhận thức của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể từ Trung ương đến cơ sở về vai trò và tầm quan trọng của gia đình và công tác xây dựng gia đình văn hoá: “là động lực quan trọng quyết định sự phát triến bền vững kinh tế-xã hội trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, xây dựng nông thôn mới”.

Là ngày hội tuyên dương các gia đình Việt Nam tiêu biểu đại diện cho các dân tộc, vùng miền, các thế hệ, mang ý nghĩa động viên, cổ vũ khích lệ phong trào xây dựng Gia đình văn hóa trong cả nước, góp phần xây dựng và phát triển phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”.

Là diễn đàn giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm của các gia đình văn hóa xuất sắc trên toàn quốc, đồng thời có tác dụng tích cực trong việc đề cao các giá trị tốt đẹp của văn hóa truyền thống; khẳng định hiệu quả của phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, làm cho quần chúng nhân dân nhận thức rõ hơn tầm quan trọng trong việc giữ gìn xây dựng gia đình văn hóa nhằm nâng cao trách nhiệm của mỗi gia đình trong việc xây dựng và bồi dưỡng nhân cách cho mỗi thành viên trong gia đình, làm cho gia đình thực sự là tổ ấm của mỗi người và là tế bào lành mạnh góp phần phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Đánh giá kết quả phấn đấu xây dựng gia đình văn hóa trong những năm qua để rút ra được những bài học kinh nghiệm và nhân rộng những điển hình tiên tiến trong thời gian tới.

Yêu cầu:

Các gia đình được mời tới dự Hội nghị là những điển hình tiêu biểu xuất sắc, có ảnh hưởng và tác dụng làm nòng cốt trong phong trào xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở, được cơ sở suy tôn, bình chọn.

Hội nghị từ cơ sở đến cấp Trung ương được tiến hành với quy mô hình thức phù hợp, thiết thực, bổ ích, tiết kiệm tránh phô trương, hình thức.

Nội dung của Hội nghị

Địa điếm tổ chức Hội nghị: Cung Văn hóa Hữu nghị - Thành phố Hà Nội

Thời gian: Hai ngày, từ 05/12/2012 đến 06/12/2012 (dự kiến)

Thành phần: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước; Lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành Trung ương (không nằm trong danh sách thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương); Thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”; Đại diện lãnh đạo Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” các tỉnh/thành; Đại diện lãnh đạo Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh/thành; Đại diện lãnh đạo Sở VHTTDL các tỉnh/thành; 01 đồng chí lãnh đạo phòng chuyên môn, nghiệp vụ phụ trách lĩnh vực xây dựng gia đình văn hoá của Sở VHTTDL các tỉnh/thành; Đại diện các gia đình văn hoá tiêu biểu xuất sắc được lựa chọn từ các tỉnh/thành. (Tổng số: 1.007 đại biểu).

Chủ trì hội nghị: Trưởng Ban và 02 Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương phong trào TDĐKXDĐSVH.

Các hoạt động tuyên truyền

Triển lãm ảnh “50 năm Phong trào xây dựng Gia đình văn hoá”: Cục Văn hóa cơ sở chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện.

Sản xuất 01 phim phóng sự về 50 năm phong trào xây dựng Gia đình văn hoá: Trung tâm Điện ảnh Thể thao và Du lịch Việt Nam chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện.

Tuyên truyền cổ động trực quan trên một số tuyến phố của Thủ đô Hà Nội.

Tổ chức họp báo trước và thông cáo báo chí sau kết quả Hội nghị: Cục Văn hoá cơ sở chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện.

Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Hội nghị

Ban Chỉ đạo: là Ban Chỉ đạo Trung ương phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”.

Ban Tổ chức: Do Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” ra quyết định thành lập gồm: Trưởng ban: Bộ trưởng Bộ VHTTDL; Phó Trưởng ban: Thứ trưởng Bộ VHTTDL và Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Uỷ viên: Lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ VHTTDL, Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam và UBND thành phố Hà Nội.

T.H

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác