Toạ đàm "Nâng cao chất lượng cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

Sáng 6/10, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ phối hợp với Sở VH,TT&DL thành phố Hà Nội tổ chức tọa đàm “Nâng cao chất lượng cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, xây dựng người Hà Nội thanh lịch- văn minh, thiết thực kỷ niệm 1000 năm Thăng Long- Hà Nội.

Toạ đàm

Trong buổi tọa đàm, các đại biểu đại diện cho các ngành, đơn vị, quận, huyện thuộc thành phố đã tham gia đóng góp đề xuất ý kiến, đánh giá mặt được, chưa được, những khó khăn, vướng mắc và chỉ ra nguyên nhân trong quá trình triển khai thực hiện cuộc vận động. Phân tích những khó khăn, vướng mắc về nhận thức của cán bộ, nhân dân về tổ chức hoạt động xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; hoạt động của Ban Công tác Mặt trận, sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự phối hợp của chính quyền, của các Ban, ngành, đoàn thể ở cơ sở; xác định tính chất, vai trò quan trọng của cộng đồng dân cư trong xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, xây dựng cơ cấu tổ chức vận động ở cộng đồng dân cư, công tác quản lý của chính quyền địa phương….Theo báo cáo tổng kết, sau hơn 10 năm thực hiện cuộc vận động đến nay, toàn thành phố có 82,4% gia đình văn hóa, 60,5% khu dân cư tiên tiến, 33,6% khu dân cư văn hóa; góp phần xây dựng tinh thần đoàn kết, động viên nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và địa phương. Qua cuộc vân động đã có thêm nhiều điển hình tiên tiến, nhiều kinh nghiệm tốt trong lãnh đạo, chỉ đạo phong trào.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện cuộc vận động còn những hạn chế, những yếu kém như:Nhận thức trong bộ phận cán bộ, nhân dân về yêu cầu nhiệm vụ phát triển văn hóa, xây dựng đời sống văn hóa chưa đầy đủ. Cuộc vận động tiến hành chưa đồng đều, nhiều nơi còn yếu, còn lúng túng trước những khó khăn nảy sinh.Mô hình tổ chức, hoạt động của khu dân cư còn khác nhau cả về nhận thức, tổ chức và cách làm nên chưa phát huy được sức mạnh đồng bộ trong hệ thống chính trị ở cơ sở, ở khu dân cư. Sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự phối hợp của chính quyền, vai trò chủ động tham mưu của MTTQ ở nhiều nơi chưa được phát huy. Sự đầu tư cho hoạt động của khu dân cư còn nhiều hạn chế, chế độ phụ cấp cho Trưởng Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư còn nhiều khó khăn chưa hợp lý…Theo CPV

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác