Tổng kết 10 năm thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH ở Bắc Kạn

(Cinet) - Sau 10 năm tổ chức triển khai thực hiện, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” ở Bắc Kạn đã phát triển cả về bề rộng và chiều sâu.

Nhằm đánh giá những kết quả đã đạt được cũng như những mặt còn hạn chế của phong trào, vừa qua, UBND tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”.

Phong trào TDĐKXDĐSVH những năm qua đã trở thành hoạt động xã hội rộng lớn, có ý nghĩa quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Hệ thống chính trị ngày càng được củng cố, an ninh quốc phòng được giữ vững, hạ tầng cơ sở được đầu tư, sự nghiệp văn hoá, giáo dục, y tế ngày càng phát triển, đời sống của nhân dân được cải thiện góp phần làm thay đổi diện mạo của nhiều vùng trên địa bàn tỉnh, nhất là vùng nông thôn, vùng sâu vùng xa.

Qua triển khai phong trào, đã xuất hiện nhiều cá nhân, tập thể điển hình phát triển kinh tế, hiến đất xây dựng các công trình phúc lợi. Phong trào xây dựng gia đình văn hoá đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng cuộc sống từng gia đình; phong trào xây dựng làng văn hoá đã tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của các tầng lớp nhân dân, phát huy tinh thần tương thân, tương ái, giúp nhau xoá đói giảm nghèo…

Sau 10 năm triển khai phong trào TDĐKXDĐSVH, toàn tỉnh Bắc Kạn đã có 299.837 lượt gia đình đạt danh hiệu Gia đình văn hoá, 936 lượt thôn, bản được công nhận danh hiệu Làng văn hoá; 2.847 lượt khu dân cư đạt Khu dân cư tiên tiến. Đến hết năm 2009 toàn tỉnh đã có 1.980 lượt đơn vị đạt danh hiệu Đơn vị văn hoá các cấp. Bên cạnh đó, việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hoá vật thể, phi vật thể, tôn tạo các di tích được coi trọng, quan tâm. Các sân chơi, bãi tập, nhà thi đấu thể dục, thể thao, các câu lạc bộ ngày phát triển. Đến nay, trên toàn tỉnh đã có 1 công trình nhà thi đấu thể dục thể thao cấp tỉnh, 33 công trình thể dục thể thao cấp huyện, 1 công trình cấp xã; phát triển được 135 câu lạc bộ thể dục, thể thao… Qua đó, nâng số người tham gia luyện tập thể dục thể thao thường xuyên đạt 24,1% số dân và số hộ gia đình đạt tiêu chuẩn Gia đình thể thao là 9,2%...

Có thể nói, trong những năm qua, với sự lãnh đạo của các cấp uỷ, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban, ngành, đoàn thể, sự đoàn kết, tự giác của nhân dân các địa phương trên toàn tỉnh, phong trào TDĐKXDĐSVH đã thực sự thấm sâu vào đời sống xã hội, có tác dụng trực tiếp đến cách nghĩ, lối sống và tinh thần của nhân dân nói chung, các cơ quan đơn vị nói riêng, góp phần xây dựng môi trường văn hoá ngày càng lành mạnh trên địa bàn toàn tỉnh.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, phong trào TDĐKXDĐSVH tại Bắc Kạn vẫn còn bộc lộ một số hạn chế như: Công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện phong trào ở một số cấp uỷ, chính quyền chưa thật sâu sát, không kịp thời, thậm chí còn buông lỏng; quy chế dân chủ ở một số cơ sở chưa được thực hiện nghiêm túc; phong trào triển khai chưa được đồng bộ và rộng khắp, chưa xây dựng và nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số; chỉ tiêu và chất lượng phong trào xây dựng Làng văn hoá, Gia đình văn hoá, Đơn vị văn hoá trong toàn tỉnh so với mặt bằng chung toàn quốc còn thấp; một số nội dung phong trào chưa được triển khai thực hiện đầy đủ hoặc triển khai còn hời hợt; các thiết chế văn hoá, thể dục, thể thao còn thiếu, chưa đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt của nhân dân…

Để phát huy những kết quả đạt được và khắc phục những mặt còn hạn chế, Hội nghị đã đề ra mục tiêu, nhiệm vụ trong thời gian tới, cụ thể là: phấn đấu có 80% số gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hoá”; 30% thôn, bản, tổ dân phố đạt chuẩn văn hoá; 90% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá…

Dịp này, UBND tỉnh Bắc Kạn đã trao tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào TDĐKXDĐSVH ở Bắc Kạn giai đoạn 2000 – 2010.

 

TH (tin từ BK)

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác