Tổng kết Phong trào xây dựng đời sống văn hóa cơ sở trong CNVCLĐ giai đoạn 2006 – 2010

(Cinet) - Ngày 28/10, tại Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bộ VHTTDL đã tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào xây dựng đời sống văn hóa cơ sở trong công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) giai đoạn 2006 – 2010 và ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2011 – 2015. Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã đến dự.

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại Hội nghị Tổng kết Phong trào xây dựng đời sống văn hóa cơ sở trong CNVCLĐ giai đoạn 2006 – 2010. (Ảnh:CPV)Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại Hội nghị Tổng kết Phong trào xây dựng đời sống văn hóa cơ sở trong CNVCLĐ giai đoạn 2006 – 2010. (Ảnh:CPV)

Hội nghị đã nghe báo cáo tổng kết phong trào xây dựng đời sống văn hóa cơ sở trong CNVCLĐ giai đoạn 2006 – 2010 . Báo cáo nêu rõ, sau 5 năm thực hiện năm phong trào xây dựng đời sống văn hóa cơ sở trong CNVCLĐ, đời sống văn hoá trong CNVCLĐ đã được cải thiện, các hoạt động văn hoá, thể thao, thông tin đại chúng và các hoạt động xã hội khác của các cấp công đoàn được đẩy mạnh, ý thức của người lao động trong công việc cũng như trong đời sống xã hội được thể hiện rõ nét, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Hoạt động xây dựng đời sống văn hoá đã góp phần quan trọng thực hiện 3 chức năng của Công đoàn Việt Nam, phục vụ đắc lực việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội, lôi cuốn, cổ vũ, động viên CNVCLĐ, tham gia giải quyết những vấn đề kinh tế xã hội quan trọng.

Bên cạnh những thành tích đạt được, phong trào xây dựng đời sống văn hóa cơ sở trong CNVCLĐ có nơi, có lúc chưa thường xuyên, thiếu sự tập trung trọng điểm vào các vùng, các đối tượng, nhất là ở khu vực kinh tế ngoài nhà nước. Hoạt động phong trào có nơi còn nặng về bề nổi, hình thức, chưa quan tâm đúng mức đến chất lượng, chiều sâu và còn hiện tượng chạy theo thành tích.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân biểu dương những kết quả đạt được trong các hoạt động phong trào của đội ngũ CNVCLĐ thời gian qua. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, chương trình phối hợp đã tạo bước phát triển mới, là yếu tố quan trọng góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của CNVCLĐ, từng bước đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng hưởng thụ và sáng tạo văn hóa của CNVCLĐ. Các hoạt động văn hóa đã tạo nên khí thế thi đua lao động sản xuất, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong từng cơ quan, đơn vị, góp phần làm cho cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn, hài hòa hơn.

Phó Thủ tướng lưu ý, để phong trào xây dựng đời sống văn hóa trong CNVCLĐ ngày càng phát huy hiệu quả, sức sáng tạo và đi vào chiều sâu, các đồng chí là lãnh đạo liên đoàn lao động địa phương, công đoàn ngành Trung ương, lãnh đạo các đơn vị, doanh nghiệp cần nhận thức sâu sắc trách nhiệm của mình. Cần tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, tạo điều kiện và ủng hộ người lao động tham gia. Cần ký kết các thỏa thuận giữa công đoàn và đơn vị về công tác này, từ đó xác định trách nhiệm của mỗi bên. Người đứng đầu đơn vị, doanh nghiệp cần xác định xây dựng văn hóa ở doanh nghiệp là góp phần phục vụ tốt hơn hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị, doanh nghiệp...

Cũng Tại Hội nghị, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Bộ VHTTDL đã ký kết Chương trình phối hợp xây dựng đời sống văn hóa trong CNVCLĐ giai đoạn 2011 – 2015. Mục tiêu của chương trình là góp phần xây dựng đội ngũ CNVCLĐ về tư tưởng, đạo đức, lối sống và nếp sống văn minh; xây dựng cơ quan, công sở, các đơn vị sự nghiệp công và các loại hình doanh nghiệp có đời sống văn hóa phong phú, lành mạnh; phấn đấu đến hết năm 2015 có 70% cơ quan, công sở, các đơn vị sự nghiệp và các doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa theo quy định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Bộ VHTTDL.

Dịp này, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tặng cờ thi đua cho 5 tập thể và bằng khen cho 29 tập thể; Bộ VHTTDL tặng bằng khen cho 17 tập thể vì có thành tích xuất sắc trong phong trào “Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở trong CNVCLĐ” giai đoạn 2006-2010.

 

TH

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác