TP Lào Cai nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số

Thành phố Lào Cai có nhiều thành phần dân tộc cùng sinh sống. Trong những năm qua cùng với sự phát triển đi lên của toàn thành phố, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân các dân tộc thiểu số đã không ngừng được cải thiện.

Các chính sách của Đảng và Nhà nước về đại đoàn kết toàn dân tộc - được các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể của thành phố nghiêm túc thực hiện. Bằng tình cảm và trách nhiệm, các đồng chí lãnh đạo các cấp và các ngành chuyên môn đã dành nhiều sự quan tâm chỉ đạo, đầu tư, nhằm nâng cao cả đời sống vật chất lẫn tinh thần cho nhân dân các dân tộc thiểu số- nhất là nhân dân ở các xã vùng cao, vùng sâu có nhiều khó khăn. Thành phố đã đầu tư hàng trăm tỷ đồng để phát triển kinh tế - xã hội cho 2 xã vùng cao: Tả Phời, Hợp Thành và các xã, phường - nơi có nhiều đồng bào  dân tộc thiểu số sinh sống.

Đến nay cơ sở hạ tầng kinh tế của các xã có nhiều khó khăn ngày càng hướng tới hoàn thiện, cơ cấu kinh tế đang dần được chuyển dịch đúng hướng, tỷ lệ hộ đói nghèo ngày càng giảm. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân các dân tộc thiểu số ngày càng được nâng lên, các công trình phúc lợi, cơ sở phục vụ cho hoạt động VHVN, thể thao đã được chú trọng đầu tư và xây dựng: 5/5 xã có BĐVH xã, 5/5 xã có Nhà Văn hóa xã. Các thiết chế này duy trì hoạt động thường xuyên và hiệu quả; 5/5 xã có đội văn nghệ, 33 điểm văn hóa khu dân cư ở các xã đã được đầu tư xây dựng và đang phát huy hiệu quả tốt.

 Hệ thống cơ sở hạ tầng như vậy, đã tạo điều kiện thuận lợi hơn, để  đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã có nơi hội họp, sinh hoạt VHVN, tập luyện TDTT, tổ chức lễ hội, vui chơi giải trí... góp phần giữ gìn và phát huy vốn văn hóa bản sắc dân tộc, nâng cao thể lực sức khỏe, vui tươi phấn khởi, lao động sản xuất đạt kết quả cao hơn.

Để ngày càng thắt chặt hơn tình đoàn kết giữa các dân tộc, khai thác và phát triển các môn văn nghệ- thể thao dân tộc thiểu số và  hướng tới các ngày kỷ niệm lớn của đất nước và của tỉnh; ngày 19-4-2009, thành phố đã tổ chức Hội thi văn nghệ - thể thao các dân tộc thiểu số năm 2009. Hội thi đã thu hút 9 đoàn văn nghệ,13 đoàn thể thao, với 150 diễn viên, hơn 200 vận động viên - là con em các dân tộc thiểu số trong toàn thành phố tham gia. Qua 35 tiết mục văn nghệ, 6 môn  thi đấu thể thao, các diễn viên, vận động viên đã mạnh dạn thể hiện khả năng của mình để  trình diễn và thi đấu. Nhiều tập thể, cá nhân đã giành được thành tích cao. Kết quả của hội thi đã khẳng định phong trào văn nghệ - thể dục thể thao của đồng bào dân tộc thiểu số ở TP Lào Cai đã và đang được duy trì và đẩy mạnh. Những diễn viên, vận động viên xuất sắc của thành phố được lựa chọn để tham gia hội thi các cấp trong thời gian tới, có nhiều khả năng hứa hẹn để đọ sức, tranh tài với các đoàn khác.

Với sự tăng cường quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể của thành phố và sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể đóng trên địa bàn, hy vọng, trong thời gian tới, khoảng cách của sự phát triển giữa vùng  đồng bào dân tộc thiểu số với vùng các phường của thành phố sẽ ngày càng thu hẹp; tinh thần đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau giữa 19 dân tộc trên địa bàn ngày càng gắn bó,  tạo nên sức mạnh tổng hợp, để đồng bào dân tộc thiểu số ở 5 xã của thành phố sẽ góp phần tích cực cùng 12 phường, thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XX đã đề ra, cùng chung sức chung lòng xây dựng TP Lào Cai hướng tới văn minh - hiện đại, mà vẫn hiện hữu bản sắc của một đô thị miền núi, biên giới.

                                                                            

Phạm Văn Minh (Phòng Văn hóa TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai)

Theo Cục VHCS

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác