TP. Thanh Hóa: Đánh giá hiệu quả hoạt động nhà, phố, thôn văn hóa

Thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, TP Thanh Hóa đã tạo bước đột phá mới và đạt kết quả nhiều mặt.

TP. Thanh Hóa: Đánh giá hiệu quả hoạt động nhà, phố, thôn  văn hóa - ảnh 1

Tuy nhiên, việc tổ chức hoạt động tại các nhà văn hóa phố, thôn trên thực tế hiệu quả vẫn chưa cao, nhiều nơi còn hình thức, chưa đáp ứng yêu cầu đề ra...

Theo thống kê, đến cuối năm 2009, TP Thanh Hóa  có 233/242 phố, thôn (gần 97%), 146 cơ quan, đơn vị và 9/18 xã, phường đã khai trương xây dựng phố, thôn, đơn vị, xã, phường văn hóa, trong đó 192 đơn vị, phố, thôn và phường Trường Thi đã đạt danh hiệu phố, thôn, phường văn hóa các cấp.

Trong những năm gần đây, nhất là từ sau khi UBND TP có quyết định về việc ban hành kế hoạch xây dựng nhà văn hóa phố, thôn giai đoạn 2006-2010, cấp ủy, chính quyền từ TP đến các phường, xã và nhân dân trên địa bàn bước đầu đã chú trọng xây dựng và tổ chức hoạt động các nhà văn hóa phố, thôn.  Trao đổi với chúng tôi về vấn đề này, chị Bùi Thị Lý, Phó trưởng Phòng Văn hóa - Thông tin TP, cho biết, trong lộ trình xây dựng nhà văn hóa phố, thôn trên địa bàn TP, mặc dù hầu hết các phường, xã, phố, thôn đều gặp không ít khó khăn trong việc tìm quỹ đất và huy động nguồn kinh phí... để xây dựng nhà văn hóa, nhưng với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, trong đó Nhà nước tạo điều kiện để các phố, thôn có đất, nhân dân đóng góp tiền xây dựng. Ngoài việc ra nghị quyết chuyên đề, TP đã cụ thể hóa bằng kế hoạch, quy định rõ mục đích, yêu cầu, quy trình, thủ tục, nguồn vốn, trách nhiệm của các cấp, các ngành và nhân dân, nhằm huy động nhân dân các phố, thôn tích cực tham gia. Cùng với đó là một loạt các biện pháp nhằm khắc phục khó khăn đã được cấp ủy, chính quyền TP và các phường, xã chỉ đạo thực hiện như hướng dẫn các đơn vị khảo sát khai thác tốt quỹ đất hiện có, tạo điều kiện cho các phố, thôn vận động nhân dân đổi nhà lấy đất khu tái định cư để tạo quỹ đất; các phường, xã tạo điều kiện về thủ tục, cấp đất và hỗ trợ một phần kinh phí xây dựng như phường Lam Sơn trích ngân sách hỗ trợ cho các phố, thôn xây dựng mỗi nhà văn hóa 50 triệu đồng; phường Ba Đình, xã Đông Hương hỗ trợ 10 triệu đồng/nhà; phường Đông Vệ hỗ trợ 5 triệu đồng/nhà; các phường khác hỗ trợ 2 - 3 triệu đồng/nhà... Phong trào xây dựng nhà văn hóa thực tế đã trở thành phong trào của cộng đồng dân cư, trong đó đảng viên và các tầng lớp nhân dân đồng tình hưởng ứng và tích cực tham gia đóng góp xây dựng. Vì vậy, chỉ trong 3 năm (2006-2009), TP đã xây dựng được 58 nhà văn hóa mới, trong đó nhiều nhà được xây dựng khang trang với vài, ba trăm triệu đồng, đưa tổng số nhà văn hóa phố, thôn của toàn TP lên 105 nhà, bằng 47% tổng số phố, thôn hiện có. Các nhà văn hóa đều có diện tích sử dụng tối thiểu từ 80 m2 trở lên,  nhiều nhà diện tích sử dụng và khuôn viên lên tới 200-300 m2... như ở một số thôn của xã Đông Cương, Quảng Thắng, Quảng Thành, phường Lam Sơn...

Sau khi được xây dựng, đa số các nhà văn hóa đều được nhân dân các phố, thôn đầu tư mua sắm các thiết chế thiết yếu như bàn ghế, hệ thống tăng âm loa đài, phông màn, quạt mát... và đưa vào sử dụng đúng mục đích, có người quản lý, trông coi bảo vệ.  Hầu hết các nhà văn hóa đã phát huy tác dụng, trở thành nơi hội họp của các tổ chức đoàn thể, chi bộ, nơi sinh hoạt văn hóa, văn nghệ bổ ích của cộng đồng dân cư trong dịp lễ, Tết...

Tuy nhiên, theo khảo sát tại một số nhà văn hóa thuộc các  phường, xã, thì hiện nay vấn đề tổ chức hoạt động của các nhà văn hóa trên địa bàn TP lại đạt hiệu quả chưa cao, rất cần được các cấp, các ngành chức năng và các tầng lớp nhân dân quan tâm hơn nữa.

Số nhà văn hóa phố, thôn được xây dựng đến thời điểm cuối năm 2009 là thấp so với kế hoạch đề ra, một số nhà văn hóa diện tích khuôn viên còn chật hẹp, thiếu tường rào, cây xanh... chưa bảo đảm mỹ quan, chưa đáp ứng được nhu cầu về sinh hoạt văn hóa cho cộng đồng và chưa tương xứng với một đô thị đang trong tiến trình nâng cấp lên đô thị loại I, nhưng vấn đề đáng quan tâm nhất vẫn là hiệu quả hoạt động thấp. Qua làm việc và khảo sát tại một số nhà văn hóa, thuộc các phường Trường Thi, Đông Vệ, Lam Sơn... chúng tôi đều thấy rõ, nhìn chung các thiết chế trang bị cho các nhà văn hóa phần lớn còn quá nghèo nàn, đơn sơ, đặc biệt cơ sở vật chất phục vụ hoạt động nhà văn hóa như phòng truyền thống hầu hết các nhà văn hóa đều chưa có; các trang thiết bị, dụng cụ, sân bãi... phục vụ cho hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao chưa được đầu tư; nhiều nhà văn hóa chưa có tủ sách giáo dục pháp luật, chưa có các đầu sách báo cần thiết để  phục vụ bạn đọc... Hơn nữa hoạt động của hầu hết các nhà văn hóa mới chỉ dừng lại chủ yếu là hội họp và sinh hoạt văn nghệ, chưa đáp ứng đủ các  mặt hoạt động theo quy định của nhà văn hóa như việc xây dựng phòng giáo dục truyền thống, xây dựng tủ sách, thư viện, phòng đọc sách báo, các câu lạc bộ, tổ chức đội văn nghệ quần chúng, xây dựng nếp sống văn hóa, gia đình văn hóa  và thông tin tuyên truyền nên chưa thu hút được đông đảo quần chúng nhân dân tham gia.

Để tiếp tục triển khai có hiệu quả kế hoạch của UBND TP về xây dựng nhà văn hóa phố, thôn, phấn đấu đến năm 2010 toàn TP có trên 80% số phố, thôn xây dựng được nhà văn hóa và chất lượng hoạt động được nâng lên, lãnh đạo một số phường, phố, thôn cho rằng cần tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và sự phối hợp đồng bộ giữa các ban, ngành, đoàn thể, các phòng chuyên môn của TP nhằm tạo mọi điều kiện thuận lợi  nhất về đất đai, thủ tục, hướng dẫn cụ thể cho các phố, thôn xây dựng nhà văn hóa; chỉ đạo các phường, xã giúp các nhà văn hóa quy hoạch tổng thể, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xây dựng quy chế quản lý hoạt động nhà văn hóa; tổ chức hướng dẫn hoàn thiện đủ các thiết chế văn hóa cho nhà văn hóa. Mặt khác, đội ngũ cán bộ văn hóa của TP phải thường xuyên xuống giúp cơ sở tổ chức hướng dẫn hoạt động các nhà văn hóa, mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn cho cán bộ làm công tác văn hóa ở cơ sở. Song song với việc huy động sự đóng góp của nhân dân trên địa bàn và làm tốt công tác xã hội hóa  huy động các nguồn lực khác của  xã hội, Nhà nước cần quan tâm hỗ trợ một phần kinh phí cho phố, thôn trong xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm các trang thiết bị cần thiết cho nhà văn hóa. 

 

 

Theo TH

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác