Trà Ôn (Vĩnh Long): Kết quả ghi nhận từ phong trào TDĐKXDĐSVH những tháng đầu năm 2012

(Cinet) - Được sự chỉ đạo trực tiếp của cấp ủy Đảng, vai trò tham mưu tích cực của BCĐ xã, Thị trấn, Ban vận động ấp khu, sự nỗ lực quyết tâm tổ chức thực hiện của Mặt trận và các đoàn thể, CVĐ TDĐKXDĐSVH trên địa bàn huyện Trà Ôn những tháng đầu năm 2012 đã từng bước đi vào chiều sâu.

Trong năm 2012 này, chỉ tiêu mà toàn huyện Trà Ôn đề ra và quyết tâm thực hiện thắng lợi, đó là: 95% hộ gia đình đạt chuẩn văn hoá; 95% tổ nhân dân tự quản đạt chuẩn văn hoá; mỗi xã, thị trấn xây dựng từ 2 - 3 ấp, khu đạt chuẩn văn hoá kiểu mẫu; khảo sát đăng ký xây dựng 4 xã văn hóa (Lục Sỹ Thành, Hựu Thành, Hòa Bình và Xuân Hiệp) và nâng chất các ấp, xã đạt văn hoá tiến tiến…

Để thực hiện chỉ tiêu đề ra, ngay từ đầu năm, Tiểu Ban chỉ đạo phong trào TDĐKXDĐSVH huyện Trà Ôn, các xã - thị trấn đã có sự chuẩn bị trước về nhiều mặt như: tổ chức triển khai kế hoạch và hướng dẫn cho Ban vận động ấp, khu, các tổ trưởng và hộ gia đình cách chấm điểm hộ gia đình và số tay tổ NDTQ; tổ chức tập huấn hướng dẫn nghiệp vụ chuyên môn và đề cương hướng dẫn thực hiện phong trào xây dựng đời sống văn hóa… Từ đó giúp cho hộ gia đình hiểu về các tiêu chuẩn, mục tiêu về xây dựng hộ, tổ..., góp phần xây dựng tổ, ấp đạt chuẩn văn hóa.

Với những nỗ lực đó, phong trào TDĐKXDĐSVH trên địa bàn huyện Trà Ôn từ đầu năm tới nay đã đạt được những kết quả ghi nhận: Toàn huyện đã có 33.438/34.759 hộ đang cư trú đăng ký thực hiện cuộc vận động (chiếm 96,19%). Phần lớn hộ gia đình nhận thức đúng về cuộc vận động, thực hiện được 3 hiểu, 3 tự, 3 biết, đặc biệt hộ biết tự chấm điểm đúng theo hướng dẫn và biết khắc phục các nội dung chưa đạt.  Xây dựng hộ gia đình đạt chuẩn văn hoá có 31.442 hộ gia đình văn hoá chiếm 94,03% (tăng 767 hộ so với cuối năm 2011) và có 1.843 hộ gia đình tiên tiến chiếm 5,51%. Xây dựng hộ gia đình đạt chuẩn an toàn có 33.107 hộ chiếm 99,01% (tăng 149 hộ so với cuối năm 2011). Xây dựng hộ gia đình đạt chuẩn sức khoẻ có 33.048 hộ chiếm 98,83% (tăng 57 hộ so với cuối năm 2011). Xây dựng hộ gia đình đạt chuẩn xanh, sạch, đẹp có 31.596 hộ chiếm 94,49% (tăng 1.065 hộ so với cuối năm 2011). Toàn huyện có 1.802 tổ tự quản văn hoá chiếm 94,54% (tăng 207 tổ so với cuối năm 2011) và có 93 tổ tự quản tiên tiến chiếm 4,87%. Có 1.899 tổ nhân dân tự quản đạt tổ sức khoẻ chiếm 99,63% (tăng 45 tổ so với cuối năm 2011); 1.793 tổ nhân dân tự quản đạt tổ xanh sạch đẹp chiếm 94,07% ( tăng 25 tổ so với cuối năm 2011); 1.893 tổ nhân dân tự quản đạt tổ an toàn chiếm 99,31% ( tăng 32 tổ so với cuối năm 2011). Năm 2012 Tiểu BCĐ huyện khảo sát đăng ký về BCĐ tỉnh xây dựng 4 xã văn hóa: Lục Sỹ Thành, Hựu Thành, Hòa Bình, Xuân Hiệp và xây dựng 3 xã đạt tiên tiến: Tích Thiện, Thuận Thới, Vĩnh Xuân . Kết quả qua khảo sát kiểm tra của Tiểu BCĐ huyện đạt kết quả rất khã quan. Tổng số các cơ quan, đơn vị đăng ký: 200/209 cơ quan, đơn vị chiếm 95,69%. Về tập thể: Có 194/200 cơ quan đơn vị đạt danh hiệu văn hoá, tỷ lệ 97%, có 06 cơ quan đơn vị đạt danh hiệu tiên tiến, tỷ lệ 3%. Về cá nhân: Có 4.296/4.441 cá nhân đạt xuất sắc, tỷ lệ 96,73%, có 127 cá nhân đạt tiên tiến, tỷ lệ 2,85%.

Nhằm tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, trong những tháng còn lại của năm 2012, BCĐ phong trào TD ĐKXDĐSVH huyện Trà Ôn sẽ tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm sau đây: Tiếp tục kiện toàn Ban Chỉ đạo, Ban Vận động, củng cố tổ Nhân dân tự quản, bám sát kế hoạch, phân công cấp ủy chỉ đạo ấp, tổ công tác của xã để giúp ấp về hồ sơ sổ sách, thiết chế văn hóa ở hộ, tổ, ấp; kế hoạch liên tịch của các ngành, hổ trợ xoá hộ nghèo. Đồng thời, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện sẽ tiếp tục triển khai thực hiện xây dựng nếp sống văn minh nơi công cộng. Gắn cuộc vận động xây dựng nếp sống văn minh nơi công cộng với việc thực hiện Quy chế văn hoá công sở…

Tin từ VL

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác