Triệu Sơn (Thanh Hóa): Đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư

(Cinet) - Những năm qua, phong trào thi đua xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư trên địa bàn huyện Triệu Sơn (tỉnh Thanh Hóa) đã được triển khai thực hiện một cách có hiệu quả.

Có được kết quả này là do những năm qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Triệu Sơn đã nêu cao vai trò, trách nhiệm trong việc tham mưu, phối hợp tổ chức thực hiện các phong trào xây dựng gia đình văn hóa, làng, bản, cơ quan, đơn vị văn hóa, xã văn hóa, xây dựng gia đình ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo trên địa phương.

Đặc biệt, để các phong trào đi vào chiều sâu, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện đã thường xuyên chỉ đạo mặt trận cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện nhiều phong trào thi đua, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.

Theo số liệu thống kê, đến thời điểm này, tren địa bàn huyện Triệu Sơn đã xây dựng được 273/387 làng văn hóa, 22 đơn vị được công nhận danh hiệu đơn vị văn hóa cấp huyện; tổ chức khai trương được 10 xã văn hóa; 45.000 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa; 44.720 gia đình đạt danh hiệu “Gia đình ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo” (trong đó có 1.548 hộ đạt “Gia đình ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo” cấp tỉnh giai đoạn 2007 – 2012)...

Tin từ TH

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác