TT Huế: Tổ chức Hội thảo "Gia đình văn hóa với việc thực hiện chính sách dân số kế hoạch hoá gia đình".

(Cinet) - Sáng 27/11/2009, Sở VH,TT&DL Thừa Thiên Huế phối hợp với Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) - Sở Y tế tổ chức Hội thảo "Gia đình văn hóa với việc thực hiện chính sách dân số kế hoạch hoá gia đình".

TT Huế:  Tổ chức Hội thảo

8 bài tham luận đã được đưa ra và thảo luận tại Hội thảo: "Đánh giá chung tình hình phong trào xây dựng gia đình văn hóa trên địa bàn toàn tỉnh và những tác động tích cực từ việc lồng ghép chính sách Dân số - KHHGĐ vào quy ước xây dựng GĐVH"; "Kết quả việc lồng ghép đưa chính sách Dân số - KHHGĐ vào quy ước xây dựng gia đình văn hoá"; "Hiệu quả của mô hình "CLB gia đình không sinh con thứ ba" đối với phong trào xây dựng gia đình văn hóa"; "Thực trạng và các giải pháp nâng cao chất lượng phong trào xây dựng gia đình văn hóa trên địa bàn tỉnh hiện nay"; "Tác động của chính sách Dân số - KHHGĐ trong việc xây dựng nếp sống văn minh đô thị nói chung và phong trào xây dựng gia đình văn hóa nói riêng"; "Hiệu quả của mô hình "Xã, phường, cụm dân cư không có người sinh con thứ 3 trở lên" đối với phong trào xây dựng gia đình văn hóa"; "Phong trào xây dựng gia đình văn hóa trước và sau khi lồng ghép thực hiện mô hình "Xã, phường, cụm dân cư không có người sinh con thứ 3 trở lên"; "Những khó khăn, hạn chế trong việc xây dựng mô hình "Xã, phường, cụm dân cư không có người sinh con thứ 3 trở lên".
Hội thảo nhằm đánh giá hiệu quả, rút ra những kinh nghiệm và đưa ra những giải pháp trong công tác chỉ đạo, lồng ghép chính sách DS-KHHGĐ vào phong trào xây dựng gia đình văn hóa trên địa bàn toàn tỉnh.TT (Tin từ TTH)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác