Từ Sơn (Bắc Ninh): Nâng cao chất lượng CVĐ TDĐKXDĐSVH

(Cinet) - Những năm qua, được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự ủng hộ của quần chúng nhân dân, CVĐ TDĐKXDĐSVH trên địa bàn thị xã Từ Sơn đã tạo nên sức lan tỏa và thấm sâu vào từng gia đình, tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của mỗi người dân.

Năm 2011, trên địa bàn thị xã Từ Sơn có 65 cơ quan đơn vị đạt công sở văn hóa; 65 làng, khu phố văn hóa và 98% số hộ gia đình đăng ký đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa.

Phát huy những kết quả đạt được, Ban Chỉ đạo “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thị xã Từ Sơn tiếp tục nâng cao chất lượng và mở rộng nội dung thiết thực của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” nhằm thực hiện phong trào có hiệu quả, thu hút được mọi tầng lớp nhân dân hưởng ứng, tham gia thực hiện.

Đặc biệt để góp phần xây dựng đời sống văn hoá tinh thần lành mạnh trong nhân dân và thực hiện nghiêm Nghị quyết số 22 của HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQ phối hợp với phòng VHTT thị xã đã tổ chức hội nghị triển khai thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở KDC, nghị quyết 22/2011 của HĐND tỉnh gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2012 và ký kết chương trình phối hợp về nâng cao chất lượng CVĐ “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở KDC” trên địa bàn TX giai đoạn 2012-2015.

Theo đó,  trong giai đoạn 2012-2015, thị xã Từ Sơn sẽ tập trung đẩy mạnh thực hiện các tiêu chí cụ thể như thường xuyên bổ sung quy ước làng văn hoá cho phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương; vận động 100% hộ gia đình thực hiện; thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hoá - TDTT gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn; Duy trì hoạt động của chi hội Khuyến học và các dòng họ khuyến học trong thôn, khu phố; Vận động 100% gia đình đưa trẻ em trong độ tuổi đến trường; giảm số người sinh con thứ 3 so với năm trước. 100% số hộ tổ chức lễ cưới không quá 1,5 ngày; 100% số hộ gia đình khi có việc tang không để người chết tại gia đình quá 36 giờ; không mời khách trong ngày tang lễ, tuần tiết; tuyên truyền khuyến khích các hộ thực hiện việc hoả táng và điện táng người chết. Thực hiện xây mộ tại địa điểm đã quy hoạch, diện tích không quá 1,5m2. Các lễ hội khi tổ chức phải có kế hoạch cụ thể và được UBND cấp trên phê duyệt. Tổ chức tốt ngày hội đại đoàn kết toàn dân, có 85% trở lên số hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hoá…

Bên cạnh các tiêu chí này, thị xã tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở cơ sở, tăng cường hoạt động của Ban Chỉ đạo cấp xã trong việc chỉ đạo, hướng dẫn và vận động nhân dân tham gia các hoạt động của phong trào. Song song với công tác tuyên truyền, thị xã còn vận động nhân dân cùng với các đơn vị tập trung đẩy mạnh sản xuất, từng bước nâng cao đời sống kinh tế của nhân dân, góp phần tạo sự ổn định xã hội và giảm tỷ lệ hộ nghèo; tăng cường xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế, từng bước cải thiện cơ sở hạ tầng của địa phương, làm bước đệm cho phong trào đến với người dân.

Tin từ BN

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác