Từ Sơn (Bắc Ninh): Nâng cao chất lượng phong trào xây dựng làng, khu phố văn hóa

Là địa phương đi tiên phong trong phong trào xây dựng làng văn hoá từ những năm cuối thập niên 80 của thế kỷ 20, thị xã Từ Sơn - Bắc Ninh hôm nay tuy không nổi trội so về số lượng các làng, khu phố văn hoá song chất lượng được duy trì và nâng cao rõ rệt.

Từ Sơn (Bắc Ninh): Nâng cao chất lượng phong trào xây dựng làng, khu phố văn hóa - ảnh 1

Năm 2009, toàn Thị xã có 53/81 làng, khu phố văn hoá, là kết quả đáng ghi nhận qua những năm gần đây. Góp vào thành công chung đó có vai trò quan trọng của MTTQ Thị xã trong công tác chỉ đạo, hướng dẫn, vận động toàn dân hưởng ứng tham gia phong trào.

Những năm qua, Uỷ ban MTTQ thị xã Từ Sơn đã làm tốt vai trò tham mưu và thực hiện phối hợp với UBND các cấp, ngành văn hoá - thông tin cùng các đoàn thể nhân dân trong toàn thị xã nhằm tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng CVĐ "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư". Việc chỉ đạo sát sao cùng với tích cực hướng dẫn, vận động toàn dân đoàn kết hưởng ứng tham gia phong trào đã tạo nên động lực tốt thúc đẩy đông đảo tầng lớp nhân dân tham gia. Có thể nói, phong trào xây dựng làng văn hoá và công tác Mặt trận ở thị xã Từ Sơn có mối quan hệ hữu cơ với nhau bởi chính từ phong trào này, các hoạt động của Mặt trận được từng bước đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, thích nghi với yêu cầu mới, phù hợp với điều kiện đặc thù của địa phương. Với chủ trương hướng mạnh mọi hoạt động về địa bàn khu dân cư, chăm lo lợi ích thiết thực của các hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân khiến công tác vận động quần chúng tham gia phong trào xây dựng làng văn hoá cũng như các phong trào khác có nhiều chuyển biến tiến bộ, tích cực và thuận lợi.

Để nâng cao chất lượng vận động toàn dân đoàn kết tham gia phong trào xây dựng làng văn hoá, trong công tác chỉ đạo, Uỷ ban MTTQ đã đề ra tiêu chí: Muốn đạt danh hiệu làng, khu phố văn hoá thì trước hết khu dân cư đó phải đạt tiêu chuẩn khu dân cư tiên tiến liên tục 3 năm liền. Kết quả là từ năm 1989 đến nay, bình quân 91% số khu dân cư trên địa bàn đạt tiêu chuẩn tiên tiến. Cùng với đó, MTTQ các cấp và các đoàn thể tuyên truyền, vận động các hội viên, đoàn viên, các tầng lớp nhân dân đăng ký và phấn đấu đạt tiêu chuẩn gia đình văn hoá, 98% các khu dân cư có hương ước, quy ước thực hiện Nếp sống văn minh trong việc cưới, tang, tân gia, lễ hội theo tinh thần Chỉ thị 27 của Bộ Chính trị; đồng thời đẩy mạnh và tạo sự phong phú trong các hoạt động phong trào "Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo".

Từ sự đoàn kết và tích cực hưởng ứng phong trào xây dựng làng, khu phố văn hoá đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến giúp nhau phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo từ nhiều nguồn vốn, trong phong trào đã có thêm nhiều hộ kinh tế khá và giàu. Kinh tế phát triển, công tác đền ơn đáp nghĩa được MTTQ và các đoàn thể nhân dân hưởng ứng tích cực. Ở thị xã Từ Sơn đã có 3.575 sổ tiết kiệm, trên 30 vườn cây tình nghĩa được hỗ trợ cho các đối tượng chính sách. Phong trào phát triển sự nghiệp giáo dục - chăm lo sức khoẻ cộng đồng được xã hội hoá ngày càng phát triển. Đến nay, 100% các xã, phường trong toàn thị xã có Quỹ Khuyến học, khuyến tài, ngoài ra còn mở rộng đến các thôn, xóm và cả dòng họ. Hoạt động này đã góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua học tập, nâng cao dân trí và bồi dưỡng nhân tài. Nhiều mô hình CLB đã ra đời và hoạt động tốt như: Dưỡng sinh, Gia đình hạnh phúc, Không sinh con thứ 3, Thơ, Cầu lông… cùng các đội văn nghệ đã làm phong phú thêm đời sống tinh thần của người dân. Ở nhiều khu dân cư, công tác xây dựng mô hình phòng, chống tội phạm - tệ nạn xã hội được làm tốt. Đã có gần 1.100 tổ liên gia an toàn được thành lập, trong đó số đông phát huy được vai trò trong việc góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, thiết thực nhất là mâu thuẫn trong từng gia đình, họ tộc, làng xóm được các tổ hoà giải ngay từ các khu dân cư, làm giảm số lượng vụ việc phải đưa lên cấp trên giải quyết.

Từ phong trào xây dựng làng, khu phố văn hoá 20 năm qua, MTTQ thị xã Từ Sơn đã thể hiện rõ vai trò trong chỉ đạo hướng dẫn thực hiện CVĐ "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư". Thông qua CVĐ, ý thức cộng đồng, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cũng như sự gắn bó tình làng nghĩa xóm ở từng khu dân cư được khơi dậy, vun đắp.

Theo BN

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác