Tuần Giáo (Điện Biên) với Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”

Xây dựng làng văn hoá là phong trào cụ thể và nhiệm vụ chủ yếu của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”. Từ khi phát động đến nay, phong trào được phát triển sâu rộng trên địa bàn huyện Tuần Giáo và đã thực sự trở thành cuộc vận động văn hoá lớn.

Ban Chỉ đạo cuộc vận động đã tích cực, chủ động trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch, triển khai đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp để duy trì, phát triển và từng bước nâng cao chất lượng phong trào.

Hệ thống chính trị ở cơ sở được củng cố, chi bộ, chính quyền, các tổ chức đoàn thể hoạt động hiệu quả. Phong trào đã huy động nguồn lực của toàn dân, các tổ chức chính trị - xã hội, làm cho nền văn hoá, khối đại đoàn kết các dân tộc trên địa bàn được củng cố và phát triển đúng định hướng xã hội chủ nghĩa, trở thành phong trào rộng khắp, được các cơ quan đơn vị, trường học, bản, khối phố, các tầng lớp quần chúng nhân dân tham gia, hưởng ứng; đã khơi dậy giá trị truyền thống, đạo lý tốt đẹp, tạo sự đoàn kết, nhất trí cao trong cộng đồng các dân tộc trong huyện, tạo nên những đổi thay cơ bản trong đời sống KT-XH do có sự chuyển đổi về cơ cấu kinh tế đúng hướng, nhất là chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật, vật nuôi. Các vùng cây chuyên canh phát triển đã hình thành nhiều trang trại chăn nuôi gia súc, diện tích nuôi trồng thủy sản được mở rộng... do vậy số hộ nghèo hàng năm của huyện giảm 3-5%, nhiều gia đình đời sống kinh tế ổn định, có mức sống trung bình, khá đã xuất hiện nhiều mô hình kinh giỏi, nhiều hộ thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm (1.450 hộ gia đình sản xuất kinh doanh giỏi), hệ thống cơ sở hạ tầng phát triển, đời sống người dân được cải thiện hiện có 89/207 thôn, bản có điện lưới quốc gia, hệ thống đường giao thông liên xã, liên bản được xây dựng và bê tông hoá, hàng năm được tu bổ và nâng cấp đảm bảo giao thông thuận tiện (88/207 thôn, bản có đường giao thông thuận tiện đi được 2 mùa trong năm).

Trong nhiều năm qua, các hoạt động văn hoá-văn nghệ-thể dục-thể thao, vui chơi giải trí cộng đồng được duy trì, trong đó chú trọng các hoạt động sinh hoạt văn hoá thể thao truyền thống của dân tộc. Trên địa bàn huyện có 358 câu lạc bộ được thành lập theo các nội dung phù hợp với từng nhóm đối tượng như: Câu lạc bộ gia đình văn hoá, câu lạc bộ không sinh con thứ 3, câu lạc bộ TDTT cơ sở, câu lạc bộ phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em. CLB đồng cảm, CLB phát triển doanh nhân nữ, gia đình hạnh phúc, tham gia bảo vệ chăm sóc trẻ em, CLB giúp nhau làm kinh tế xoá đói giảm nghèo... Các hoạt động văn nghệ có bước phát triển mạnh mẽ, rộng khắp từ huyện đến cơ sở, toàn huyện có 160 đội văn nghệ quần chúng trên địa bàn, hoạt động theo kỳ, dịp, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Phong trào tập luyện TDTT được duy trì thường xuyên, số người luyện tập TDTT đạt 17,2% tổng số dân, số hộ gia đình luyện tập TDTT đạt 11,21%, toàn huyện hhiện có 1 sân thể thao, 4 nhà luyện tập thi đấu, 25 sân tập bóng chuyền, 55 sân cầu lông, 35 bàn bóng bàn, đáp ứng nhu cầu tập luyện TDTT thường xuyên của nhân dân.

Hệ thống thiết chế văn hoá thôn bản được quan tâm đầu tư xây dựng theo hình thức “Nhà nước và nhân dân cùng làm”. Mô hình giáo dục cộng đồng kết hợp với nhà sinh hoạt văn hoá được phát triển ở một số xã điển hình như: Pú Nhung, Quài Nưa, Mường Mùn, thị trấn Tuần Giáo... Đến nay huyện đã xây dựng được 32 nhà văn hoá (2 nhà văn hoá xã, 30 nhà văn hoá bản, tổ dân phố) phần lớn do nhân dân đóng góp, được xây dựng theo quy mô nhà gỗ, nhà sàn, nhà cấp 4, thiết bị... trong đó 21 nhà văn hoá xã, bản, tổ dân phố có sân chơi, khuôn viên, trang thiết bị hoạt động đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hoá tình thần lành mạnh cho nhân dân trong những ngày lễ tết, hội họp. Người dân có ý thức hơn trong việc bảo vệ các giá trị văn hoá truyền thống, các lễ hội như: Sên Pang ả, sên só (dân tộc Kháng), sên bản kin khẩu mới, kin khẩu nó (dân tộc Thái), họ Mùa, họ Vừ (dân tộc Mông)... được duy trì thu hút hàng nghìn hạt nhân văn nghệ ở cơ sở tham gia. Đặc biệt, thông qua việc tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, giao lưu văn nghệ, thể thao đã củng cố và tăng cường tình đoàn kết gắn bó giữa các dân tộc, các vùng để tạo nên sức mạnh tổng hợp thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, KT-XH của huyện. Hàng năm có từ 60% hộ gia đình trở lên được công nhận danh hiệu “gia đình văn hoá”, nhiều khu dân cư 3 đến 5 năm liên tục được công nhận là “khu dân cư tiên tiến”. Tính đến thời điểm hiện tại có 8.200/13.000 hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hoá, đạt 63% tổng số hộ; có 54/207 bản đạt danh hiệu bản văn hoá đạt 26%, 80% hộ gia đình được sử dụng nguồn nước sạch, chuồng trại chăn nuôi ở xa nhà ở, thường xuyên được vệ sinh sạch sẽ đảm bảo cảnh quan môi trường... Công tác y tế, giáo dục được quan tâm, đầu tư thích đáng, nên có nhiều tiến bộ. Tại phần lớn các làng, khu phố văn hoá, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, những quy định của địa phương được chuyển tải đến nhân dân nhanh hơn, được chấp hành tốt hơn...

 

Theo ĐB

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác