Tuần Giáo (Điện Biên) xây dựng đời sống văn hóa

(Cinet) - Những năm qua, phong trào TDĐKXDĐSVH trên địa bàn huyện Tuần Giáo (tỉnh Điện Biên Phủ) đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Phong trào TDĐKXDĐSVH đã góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân, thắt chặt tình làng nghĩa xóm và góp phần xây dựng nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc. Là huyện có địa bàn rộng, kinh phí dành cho phát triển sự nghiệp văn hóa và thông tin hạn chế nhưng nhờ có kinh nghiệm từ nhiều năm trước, phong trào TDĐKXDĐSVH được huyện Tuần Giáo thực hiện đồng bộ. Ngay từ đầu năm 2011 này, Phòng Văn hóa & Thông tin huyện đã phát động đến các cơ quan, đơn vị, trường học và hộ dân đăng ký danh hiệu văn hóa. Các tiêu chí để bình chọn danh hiệu văn hóa được huyện sàng lọc và đảm bảo chấm điểm công khai, dân chủ. Theo thống kế, đến nay, toàn huyện có 10.418/14.768 hộ; 52/67 cơ quan, đơn vị; 70/70 trường học đăng ký xây dựng đời sống văn hóa. Tiêu biểu trong thực hiện phong trào, như các xã: Pú Nhung, Chiềng Sinh, Quài Cang...

Trên hệ thống phát thanh của huyện và mạng lưới truyền thanh tại các xã, thị trấn cũng tập trung tuyên truyền về những tiêu chí, nội dung của phong trào TDĐKXDĐSVH. Thông qua kênh truyền thông này, nhân dân ở các xã vùng sâu, vùng xa, như: Chiềng Sinh, Pú Nhung được tiếp cận thông tin thường xuyên.

Bên cạnh việc bám sát cơ sở, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, các hoạt động văn hoá trên địa bàn huyện Tuần Giáo được xã hội hóa và tập trung huy động nguồn lực xã hội đầu tư kinh phí trang bị các thiết chế văn hoá tại cơ sở. Hiện nay, huyện Tuần Giáo có 01 nhà văn hóa cấp huyện, 02 nhà văn hóa xã, 32 nhà văn hóa thôn, bản. Xác định nhà văn hoá là địa điểm gắn với hoạt động chính trị - xã hội, huyện Tuần Giáo đã kết hợp các buổi sinh hoạt, hội họp để tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước và đẩy mạnh hoạt động văn hoá văn nghệ cho người dân. Bằng nhiều nguồn vốn, các nhà văn hóa ở Tuần Giáo được xây dựng khang trang, mỗi nhà văn hóa đều có sân cầu lông hoặc sân bóng chuyền. 50 câu lạc bộ TDTT ở cơ sở với trên 15.300 người tham gia tập luyện thể thao và 2.100 gia đình thường xuyên tập luyện luôn được huyện duy trì. Từ trong phong trào, các cơ quan, đơn vị, bản, làng và gia đình văn hoá đã tăng cường mối đoàn kết cộng đồng dân cư, ngăn chặn và đẩy lùi các hủ tục, thực hiện tốt nếp sống văn minh...

TH (tin từ ĐBP)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác