Tuyên Quang: Chung sức xây dựng thôn, bản, tổ nhân dân văn hóa

Năm 2008, toàn tỉnh Tuyên Quang có 1.053 thôn, bản, tổ dân phố (gọi tắt là thôn) đạt danh hiệu văn hoá, bằng 51% tổng số thôn. Trong đó có 94 thôn văn hoá tiêu biểu xuất sắc toàn tỉnh giai đoạn 2005 - 2008.

Tuyên Quang: Chung sức xây dựng thôn, bản, tổ nhân dân văn hóa - ảnh 1

Đầu tiên phải kể đến thôn Bản Luông, xã Hồng Quang (Chiêm Hóa) - thôn văn hóa tiêu biểu xuất sắc toàn tỉnh giai đoạn 2005 - 2008. Thôn có 105 hộ với 538 nhân khẩu, trong đó dân tộc thiểu số chiếm 90%. Điều dễ nhận thấy ở Bản Luông là công tác vệ sinh môi trường được nhân dân trong thôn làm rất tốt. Thôn không còn gia đình nuôi gia súc dưới gầm sàn nhà như trước kia, mọi nhà đều thực hiện làm chuồng gia súc xa nhà, hợp vệ sinh. Các công trình vệ sinh của các hộ gia đình, đường làng ngõ xóm đều phong quang sạch sẽ, đúng quy định. Nhân dân trong thôn đều sử dụng nước sạch trong sinh hoạt. Cây xanh trong thôn được các hộ trồng, bảo vệ tạo cảnh quan sinh thái đẹp. Hàng năm, trung bình có 75% số hộ trong thôn đạt danh hiệu gia đình văn hóa.

Thôn văn hoá Pá Làng, xã Thanh Tương (Nà Hang) có truyền thống thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự. Thôn có 51 hộ với 220 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào dân tộc Tày. Trong những năm qua, các hộ trong thôn đều thực hiện đúng chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Thôn không có người mắc tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật và quy ước của thôn. Việc cưới, việc tang, lễ hội tổ chức đúng quy định. Tinh thần đoàn kết trong thôn luôn được phát huy, không có đơn thư khiếu nại, tố cáo. Thôn thường xuyên tuyên truyền, vận động nhân dân giữ gìn an ninh trật tự. Hàng năm, thôn có trên 80% số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa.

Thôn Kẽm, xã Phù Lưu (Hàm Yên) có thế mạnh về phát triển kinh tế. Thôn có 82 hộ với 345 nhân khẩu, gồm 3 dân tộc Tày, Dao, Kinh. Bà con tích cực thực hiện phong trào chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Đến nay, bình quân lương thực đầu người đạt 660kg/năm, mức thu nhập đạt 550 nghìn đồng/người/tháng. Trong thôn không còn hộ gia đình chính sách thuộc diện nghèo, hộ nghèo còn 5%, hộ khá trở lên chiếm 65%. Thôn đang tập trung phát triển vùng chuyên canh cam, quýt hàng hóa, bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế cao. Hàng năm, thôn có trên 70% số hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa.

Bài học thực tiễn trong việc xây dựng thôn bản văn hoá ở tỉnh ta là địa phương nào hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, lãnh đạo và tổ chức thực hiện hiệu quả phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", lồng ghép với các chương trình mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội thì ở nơi đó có nhiều thôn bản đạt danh hiệu văn hoá. 
Ngoài ra, để xây dựng được thôn văn hoá nhất thiết phải bắt đầu từ việc xây dựng danh hiệu Gia đình Văn hoá bằng ý thức trách nhiệm của từng người dân. Hơn nữa việc bình xét danh hiệu thôn văn hoá ở cơ sở phải thực sự công khai, dân chủ, đúng quy định. Có biểu dương những địa phương làm tốt và tìm ra nguyên nhân, xây dựng giải pháp khắc phục ở những nơi còn hạn chế. Chi bộ, các tổ chức đoàn thể thôn phải tích cực tuyên truyền vận động đảng viên và nhân dân có ý thức trách nhiệm xây dựng thôn văn hoá, thực hiện tốt quy ước thôn, giữ gìn chuẩn mực đạo đức tốt đẹp của dân tộc.


Theo TQ

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác