Tuyên Quang: Tổng kết 10 năm thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH

(Cinet) - Vừa qua, Ban Chỉ đạo “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH), giai đoạn 2000 - 2010.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

Dự Hội nghị gồm có: đại diện lãnh đạo UBND tỉnh, đại diện BCĐ phong trào TDĐKXDĐSVH cùng các đại biểu tiêu biểu đại diện cho các cơ quan, thôn, bản, tổ nhân dân, gia đình có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

Hội nghị đã nghe báo cáo tổng kết 10 năm phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000 – 2010. Báo cáo nêu rõ, 10 năm qua, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo; MTTQ và các đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở tích cực phối hợp triển khai vận động, tổ chức thực hiện. Phong trào đã đi vào chiều sâu và ngày càng có chất lượng. Hằng năm, tỷ lệ hộ gia đình, thôn, bản, tổ dân phố và cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học đạt tiêu chuẩn văn hóa đều tăng lên. Các nội dung cụ thể về xây dựng thôn, bản, tổ nhân dân văn hóa, cơ quan, đơn vị có đời sống văn hóa đã đi vào đời sống xã hội, trở thành hoạt động thường xuyên, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong nhân dân. Bộ mặt các khu dân cư ngày càng phát triển, đời sống của các gia đình đã được nâng lên cả về vật chất và tinh thần. Kết quả của phong trào đã tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, góp phần ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, giữ gìn môi trường văn hóa lành mạnh ở cơ sở.

Tuy nhiên, sự phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh chưa thực sự chặt chẽ, chưa đề xuất được nhiều biện pháp đẩy mạnh phong trào; việc hướng dẫn bình xét, công nhận các danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Tổ dân phố văn  hóa” còn chậm; công tác thi đua, biểu dương khen thưởng chưa được tiến hành thường xuyên; thực hiện quy định về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang ở một số nơi còn hạn chế...

Để nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, trong thời gian tới, tỉnh tiếp tục đầu tư mọi nguồn lực, nhất là nguồn lực xã hội hóa tập trung đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa - thể thao; tổ chức tốt các hình thức phát động và đăng ký giao ước thi đua; kịp thời biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào; đẩy mạnh công tác tuyên truyền để xóa bỏ tập tục lạc hậu, xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh...

Dịp này, UBND tỉnh đã trao tặng Bằng khen cho 98 tập thể, 320 hộ gia đình, 69 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000 – 2010. Ủy ban MTTQ tỉnh tặng Bằng khen cho 16 tập thể và 23 cá nhân có thành tích trong 15 năm thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”.

 

K.A (tin từ TQ)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác