Văn Bàn (Lào Cai): Đẩy mạnh phong trào xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa

20 năm qua, phong trào xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa của Văn Bàn (Lào Cai) phát triển cả bề rộng lẫn chiều sâu. Phong trào đã làm chuyển biến về nhận thức, trở thành nếp sống thường ngày của người dân và trở thành phong trào thi đua sôi nổi.

Bản định cư của đồng bào dân tộc Tày tại Văn Bàn.Bản định cư của đồng bào dân tộc Tày tại Văn Bàn.

Số lượng hộ gia đình đăng ký xây dựng và được công nhận đạt danh hiệu gia đình văn hóa càng tăng. Đến nay, toàn huyện có trên 7.000 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa (chiếm hơn 53%). Việc bình xét gia đình văn hóa theo đúng tiêu chí, không để tình trạng công nhận tràn lan.

Cũng từ phong trào xây dựng gia đình văn hóa đã xuất hiện nhiều mô hình tiêu biểu như gia đình sản xuất - kinh doanh giỏi, gia đình hiếu học, gia đình ấm no - hoà thuận - tiến bộ, gia đình xóa đói, giảm nghèo… Mặt khác, phong trào xây dựng gia đình văn hóa cũng đã huy động sức người, sức của, phát huy sức mạnh nhân dân các dân tộc vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội chung của huyện.

Là một bộ phận không thể tách rời, phong trào xây dựng gia đình văn hóa đã góp phần quan trọng trong việc xây dựng và phát triển các làng, bản, tổ dân phố văn hóa. Trong giai đoạn 1989 - 2009, số lượng làng, bản, tổ dân phố văn hóa không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả và độ bền vững của phong trào. Năm 2002, toàn huyện có 52 làng, bản, tổ dân phố văn hóa (đạt 21,5%) thì đến nay con số này là 90. Phong trào này cũng đã từng bước khắc phục tình trạng công nhận tràn lan, chạy theo thành tích và đã xây dựng được nhiều mô hình làng văn hóa tiêu biểu như: Mô hình vườn rừng ở làng văn hóa thôn Khe Bàn 1 (Tân An); làng văn hóa sức khoẻ ở thôn Làn 1 (Khánh Yên Trung); làng văn hóa không có tệ nạn xã hội Bản Phát (Khánh Yên Hạ); làng văn hóa có số hộ làm giàu từ chăn nuôi Làng Mạ (thị trấn Khánh Yên)… Các làng văn hóa cơ bản đã đạt được các tiêu chí phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, nhân dân các dân tộc có tinh thần tương thân tương ái, có quy ước thôn bản, tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao. Tình trạng thả rông gia súc, vệ sinh môi trường, các hủ tục trong cưới xin, tang lễ… dần được khắc phục. Chúng tôi có dịp đến thôn Làn 1- một trong những làng văn hóa tiêu biểu của xã Khánh Yên Trung và cảm nhận được những đổi thay mọi mặt của người dân nơi đây. Đồng bào Tày rất năng động trong sản xuất, vươn lên xóa đói giảm nghèo. Cả thôn có 160 hộ thì chỉ còn hơn chục hộ nghèo. Người dân đoàn kết cùng nhau xây dựng đời sống mới, những hủ tục trong việc cưới, việc tang đã được xóa bỏ. Nhà nào cũng gọn gàng ngăn nắp, hệ thống chuồng trại chăn nuôi xa nhà ở đảm bảo vệ sinh. Bên cạnh đó, những giá trị văn hóa truyền thống người Tày vẫn được giữ gìn qua nhiều thế hệ. Đó cũng là những tiêu chí giúp thôn nhiều năm liên tục giữ vững danh hiệu làng văn hóa.

Ở các làng bản vùng dân tộc đặc biệt khó khăn, huyện đã chú trọng chỉ đạo xây dựng đội văn nghệ dân tộc để nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân. Trong những năm qua, các địa phương đã xây dựng được hàng trăm đội văn nghệ thôn bản tại các làng văn hóa, nhà văn hóa cộng đồng, tổ chức nhiều buổi biểu diễn văn nghệ phục vụ đồng bào. Tiêu biểu cho phong trào này là xã Sơn Thuỷ, Liêm Phú, Tân An, Thẩm Dương.

Phong trào xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa của huyện đã được các cấp, các ngành và nhân dân tham gia tích cực, đã tạo ra bước chuyển mới trong đời sống kinh tế của đồng bào các dân tộc. Ở những địa phương có nhiều thôn, bản, tổ dân phố đạt danh hiệu văn hóa, đời sống của người dân ngày càng được cải thiện và nâng cao, không có hộ đói, số hộ nghèo giảm, người dân có ý thức tốt trong việc chấp hành các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước. Phong trào đã góp phần thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và chủ trương xã hội hóa hoạt động văn hóa cũng như tăng cường tình đoàn kết giữa các dân tộc, tạo nên sức mạnh tổng hợp cùng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội tại địa phương.

 

 

Theo LC

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác