Văn bản số 2092/BCĐ-VPTTBCĐ ngày 06/6: Phối hợp tổ chức các đoàn đi kiểm tra cơ sở về việc thực hiện Phong trào TDĐKXDĐSVH

(Cinet)- Văn bản số 2092/BCĐ-VPTTBCĐ ngày 06/6 của Ban chỉ đạo Trung ương phong trào TDĐKXDĐSVH về việc phối hợp tổ chức các đoàn đi kiểm tra cơ sở về việc thực hiện Phong trào TDĐKXDĐSVH.

Thực hiện Quyết định số 1379/QĐ-BCĐ ngày 12/4/2013 của Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương phong trào TDĐKXDĐSVH về phân công thành viên Ban chỉ đạo Trung ương đi kiểm tra cơ sở về việc thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH.

Ban chỉ đạo Trung ương phong trào TDĐKXDĐSVH đề nghị các thành viên Ban chỉ đạo Trung ương sắp xếp lịch đi kiểm tra địa phương đã được phân công và báo cáo bằng văn bản gửi Ban chỉ đạo với những nội dung sau:

Kiểm tra, rà soát lại tất cả các tiêu chí về xây dựng, công nhận gia đình văn hóa; thôn,làng, ấp, bản, tổ dân phố văn hóa và tương đương; nông thôn mới; cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, văn minh đô thị lần cuối trong phong trào, với phương châm dễ nhớ, dễ làm, phù hợp với bản sắc văn hóa của mỗi dân tộc, vùng miền.

Tình hình thực hiện Quyết định 1780/QĐ-TTg ngày 12/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Xây dựng đời sống văn hóa công nhân ở các khu công nghiệp đến năm 2015, định hướng đến năm 2020”; Quyết định 1610/QĐ-TTg  ngày 16/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020.

Thành lập Ban chỉ đạo, Văn phòng thường trực, Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban chỉ đạo Phong trào TDĐKXDĐSVH các cấp.

Kế hoạch tổ chức tuyên dương gia đình văn hóa tiêu biểu của các tỉnh/thành phố, tiến tới Hội nghị tuyên dương gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc toàn quốc lần thứ 2.

Lịch đi kiểm tra cơ sở của các thành viên Ban chỉ đạo Trung ương gửi về Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương Phong trào TDĐKXDĐSVH số 51 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội trước ngày 10/6/2013 để Văn phòng Thường trực tổng hợp và bố trí cán bộ tham gia đoàn kiểm tra.

T.H  

           

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác