Văn bản số 3736/BVHTTDL-KHTC ngày 23/10: Thoả thuận về quy mô nội dung đầu tư và mức hỗ trợ Điểm vui chơi trẻ em huyện Mường Tè, Lai Châu

(Cinet)- Văn bản số 3736/BVHTTDL-KHTC ngày 23/10 của Bộ VHTTDL gửi UBND tỉnh Lai Châu về việc thoả thuận về quy mô nội dung đầu tư và mức hỗ trợ Điểm vui chơi trẻ em huyện Mường Tè, Lai Châu.

Theo đó, sau khi nghiên cứu hồ sơ dự án và ý kiến thẩm định của Cục Văn hóa cơ sở (ngày 17/10/2012) về việc xin ý kiến thỏa thuận về quy mô, nội dung đầu tư và mức hỗ trợ Điểm vui chơi trẻ em huyện Mường Tè tại Công văn số 1259/UBND-VX ngày 08/10/2012 của UBND tỉnh Lai Châu, Bộ VHTTDL thống nhất về cơ bản nội dung dự án xây dựng “Điểm vui chơi trẻ em huyện Mường Tè” đã được UBND tỉnh Lai Châu phê duyệt tại Quyết định số 196a/QĐ-UBND ngày 24/02/2012. Việc đầu tư xây dựng công trình điểm vui chơi trẻ em sẽ nâng cao đời sống tinh thần cho con em đồng bào các dân tộc đồng thời góp phần hoàn thiện về cơ sở hạ tầng cho thị trấn Mường Tè, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu.

Tuy nhiên để dự án có tỉnh khả thi đề nghị UBND tỉnh Lai Châu chỉ đạo Ban quản lý dự án lưu ý một số vấn đề sau:

Về Quy mô xây dựng: Đề nghị cân nhắc việc đầu tư xây dựng hạng mục sân tennis (khu thể thao, đầu tư giai đoạn 2) vì đối tượng phục vụ của dự án là trẻ em khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, nên đề nghị chủ đầu tư của dự án nghiên cứu các môn thể thao phù hợp với vận động của trẻ em để đầu tư xây dựng như: sân bóng đá mini, cầu lông, bóng bàn, bóng rổ…

Đối với hạng mục đầu tư thiết bị: đề nghị Ban Quản lý dự án huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu tùy theo khả năng nguồn lực đầu tư để phân kỳ đầu tư và lựa chọn các hạng mục cũng như danh mục thiết bị đáp ứng được kịp thời nhu cầu giải trí, sinh hoạt, vui chơi, học tập của trẻ em vùng dân tộc. Danh mục thiết bị có thể như sau: Thiết bị phòng chức năng (Âm nhạc, hội họa, thể dục nghệ thuật...); Thiết bị đồ chơi trẻ em (Nhà chơi cầu trượt, xích đu, đu quay - mâm quay, bập bênh, thú nhún...); Thiết bị rèn luyện thể chất (Bộ thể chất đa năng, cầu thăng bằng dao động, xà đơn, xà kép, cột ném bóng, bộ gôn bóng đá, cung chui thể thao, bóng, bộ cờ, bộ cầu lông...).

Để lựa chọn danh mục thiết bị vui chơi giải trí trẻ em cho phù hợp với lứa tuổi và điều kiện của địa phương, đề nghị ban quản lý dự án nghiên cứu một số văn bản liên quan như: Thông tư số 18/2009/TT-BKHCN ngày 26/6/2009 của Bộ Khoa học Công nghệ về việc ban hành và thực hiện Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đồ chơi trẻ em; Thông tư số 32/2012/TT-BGDĐT ngày 14/9/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Danh mục thiết bị và đồ chơi ngoài trời cho Giáo dục mầm non.

Về nguồn vốn: Bộ VHTTDL đã có Công văn số 1449/BVHTTDL-KHTC ngày 14/5/2012 về việc hướng dẫn bố trí kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa năm 2012, tỉnh Lai Châu được phân bổ từ chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa với tổng kinh phí là 7.902.000.000 đồng, trong đó có 5 tỷ đồng vốn đầu tư phát triển thực hiện dự án xây dựng điểm vui chơi trẻ em huyện Mường Tè. Đây là nội dung mới được Thủ tướng Chính phủ cho phép thực hiện từ năm 2012. Do vậy, Bộ VHTTDL chỉ đề xuất đầu tư 02 điểm vui chơi tại 02 tỉnh với mục tiêu làm thí điểm để xác định rõ về quy mô, phương thức tổ chức thực hiện, trên cơ sở đó rút kinh nghiệm và triển khai thực hiện trong những năm tiếp theo. Do vậy, đối với nguồn vốn từ Ngân sách trung ương để thực hiện dự án điểm vui chơi huyện Mường Tè chỉ mang tính hỗ trợ để xây dựng và mua sắm các trang thiết bị phục vụ điểm vui chơi trẻ em. Đề nghị UBND tỉnh Lai Châu chủ động bố trí nguồn vốn từ ngân sách của địa phương và huy động các nguồn lực hợp pháp khác để thực hiện đúng mục tiêu của dự án.

Đề nghị Ban Quản lý dự án tuân thủ các quy định của pháp luật: Luật xây dựng, Nghị định 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan.

T.H

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác